Meny

En sommerkveld i Vispen
Dugnad i Skjærviken
Gytebekk
Bygging av brygge på Vispen

Skjærviken lokalsamfunnsutvalg ble etablert 22 mars 2004.

Vårt formål er å fremme og utvikle de ”sosiokulturelle” forholdene i nærområdet, og være et bindeledd mellom innbyggerne og Fredrikstad kommune. Vi har uttalerett og fungerer som en høringsinstans i forbindelse med reguleringssaker og andre viktige forhold som angår og berører lokalbefolkningen. Vi driver Vispen sjøsenter som gir alle en mulighet til å leie kanoer og kajakker til en svært billig pris. Sjøsenteret er lokalisert på Vispen badeplass i Skjærviken, og vi bidrar til å vedlikeholde og utvikle den flotte badeplassen og de fine naturområdene rundt denne. Gjennom årene har vi opparbeidet og vedlikeholder en flott natursti fra Vispen langs vannkanten ved Hunnebunnen, over Heieråsen og ut til Torsnesveien.

I tillegg har vi blant annet fokus på å :

• Bidra til positive naturopplevelser for alle, med et spesielt fokus på de som trenger spesiell tilrettelegging for å oppnå dette.

• Arbeide for en bedring av vannkvaliteten i Hunnebunnen, og bevaring av Hunnbekken som en viktig ressurs for sjøørretstammen i vårt nærområde.

• Sikre trygge trafikkforhold for alle, spesielt for barn og unge.

• Være en spydspiss i forhold til å fronte spesielle forhold og utfordringer, i vårt nærmiljø.

• Ha et godt samarbeide med Fredrikstad kommune, og velforeningene i Skjærviken og på Kjølshunn.

 

Kommunale nyheter og kunngjøringer

Se alle nyheter fra Fredrikstad kommune

Arrangementer

 

Se hva som skjer i Skjærviken lokalsamfunn 
Registrer nytt arrangement i ditt lokalsamfunn


 Se hva du kan finne i kartet

Kontaktinformasjon

Leder

Knut-André Haugen

Telefon: 915 19 471

Adresse: Tingstedveien 21 1655 Sellebakk

E-post: Send mail