Meny

bilde
bilde
bilde
bilde

Lisleby er et typisk arbeidersamfunn som vokste fram som følge av sagbruk og teglstensbruk langs elva. På slutten av 1800-tallet var det også en betydelig stenindustri i Kiæråsen. Utover 1900-tallet vokste det fram flere gartnerier. Det mest kjente var Hannestad gartneri som var et av landets største. Som følge av industrien ble det etablert et betydelig antall forretninger av ymse slag langs Lislebyveien. Det ble etter hvert etablert mange lag og foreninger. Den største er nok Lisleby fotballklubb som på 60-tallet lå i 1. divisjon.

I dag er Lisleby nærmest en forstad til Fredrikstad med et begrenset antall forretninger. Langs Rolvsøyveien er det fortsatt mange arbeidsplasser på Stabburet og i de mange bilrelaterte bedriftene. Vi har en av kommunens største barneskoler, Nøkleby, med ca. 500 elever. Sist men ikke minst må Gamle Glemmen kirke fra 1182 nevnes. Den er antageligvis Fredrikstads eldste bygning.


Kommunale nyheter og kunngjøringer

Se alle nyheter fra Fredrikstad kommune

Arrangementer

 

Se hva som skjer i Lisleby lokalsamfunn 
Registrer nytt arrangement i ditt lokalsamfunn


 Hva finner du i kartet?

Leder
Nils Are Magerøy
Telefon
91 65 74 80
Adresse
Lillegaard 7, 1618 Fredrikstad
E-post
Send mail

Medlemmer i utvalget
Referater fra lokalsamfunnsutvalget

Lisleby stedsanalyse.pdf