Gi innspill til kommunen

 ropert

         Meld Feil

               Meld inn veiproblemer, forsøpling mm.

         Min Side 

               Servicetorget hjelper deg med alt du lurer på rundt egen eiendom, barn, familie mm.

         Min Sak/innbyggerinitiativ

               Registrer en sak du vil ha politisk behandlet, og samle undersikrifter.

        

Sist oppdatert: 09. oktober 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.