Min side Meld fra
Kontakt oss

Varslingsanlegg i Norge

Det finnes 1250 varslingsanlegg i Norge som skal varsle innbyggerne med sirener ved akutt fare. 13 av disse anleggene finnes i Fredrikstad. Hører du disse sirenene må du søke mer informasjon om situasjonen.

Når brukes varslingen?

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Varslingsprøve to ganger årlig

Varslingsanleggene testes hver vinter og sommer i fredstid, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Det er signalet "viktig melding - søk informasjon" som testes. Her finner du mer informasjon om flyalarm.

Sist oppdatert: 08. mars 2022