Min side Meld fra
Kontakt oss

Ønsker du å huse flyktninger?

Har du bolig til utleie?

I forbindelse med krigen i Ukraina vil en del flyktninger komme hit. Fredrikstad kommune formidler kontakt mellom flyktninger som skal bosettes i kommunen og utleiere av boliger. Vi trenger også boliger til andre som har behov for det.

I forkant av bosetting:
For at kommunen skal kunne vite hvem som ønsker å leie ut leilighet/bolig og eventuelt formidle kontakt mellom utleier og flyktning, samler kommunen inn kontaktopplysninger til utleier og kort informasjon om boligen som ønskes leid ut.

Dersom boligen er møblert er det ønskelig at det oppføres hva som følger med.

Vi ønsker selvstendige boenheter, ikke utleie av rom i egen bolig eller bofellesskap. Skriv også hvilken etasje boligen ligger i.

Dersom leie blir aktuelt, vil vi ta kontakt med utleier for befaring av boligen. Under befaringen blir det tatt bilder samt skrevet en befaringsrapport, som en sikkerhet for deg som utleier samt leietaker.

Skjemaet er ingen kontrakt, men en kartlegging av boliger i privatmarkedet som kan egne seg for å huse flyktninger. Husleienivå skal tilsvare markedsleie i Fredrikstad.

I leieperioden:

Fredrikstad kommune skal ikke stå som leietaker av leieforholdet; det er den som skal leie som skal stå som leietaker. Som sikkerhet for leieforholdet vil det gis depositumsgaranti fra NAV som dekker ubetalt husleie, manglende rengjøring og skader på boligen (inntil garantibeløpet).


Her kan du registrere boligen din


Huser du flyktninger?

Alle flyktninger som kommer til Fredrikstad oppfordres til å registrere seg på Nasjonalt Ankomstsenter i Råde.

Les mer om bosetting på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sine sider

Sist oppdatert: 04. august 2022