Trygg servering

Innhold

korona-tiltak

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Helsedirektoratet anbefaler:

 • Anbefalt størrelse på grupper økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand eller mer mellom personene. Avstandskravet gjelder ikke personer i samme husstand.

Fredrikstad kommune ber serverings- og skjenkestedene forholde seg til følgende:

 • Alle skjenkesteder som ikke har et mattilbud skal holde stengt. Det er kun serveringssteder som har matservering ved bordene som kan holde åpent.
 • Når mattilbudet opphører for dagen skal også stedet stenge. Anbefalt lukningstid er 24:00. Rene skjenkesteder (som pub/bar) er ikke tillatt nå.
 • Selvservering fra buffet er ikke tillatt.
 • Maks 20 personer i en gruppe.
 • Det må være minst 1 meter avstand skulder til skulder mellom gjestene. Det skal også være 1 meter mellom gjester på samme bord. Avstandskravet gjelder ikke personer i samme husstand.
 • Arrangementer som konserter, dart, quiz og annet kan avholdes med inntil 50 personer til stede. Ansvarlig arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede i lokalet og skal sørge for at tilstedeværende holder minst 1 meter avstand. Ansvarlig arrangør må også påse at smittevernregler for øvrig følges.
 • Det skal legges til rette for gode muligheter for håndvask/-desinfeksjon, samt unngå at forskjellige personer bruker samme utstyr uten at dette er desinfisert. Virksomheten skal ha gode rutiner for renhold.
 • Maksimalt antall personer i lokalet, inkludert ansatte, begrenses tilsvarende at man klarer å overholde punktene over.
 • Det skal være stoler til alle gjester. Ingen skal over tid stå i baren/gå fra bord til bord for å stå og prate med andre gjester o.l.
 • Serveringsstedets ansvar er å legge til rette for at råd og bestemmelser er mulige å overholde, og forhindre åpenbare brudd på disse.
 • Utarbeide risikoanalyse om smitteverntiltak.

Dere har alle et ansvar for å hindre smittespredning og vi ber om at dere følger punktene ovenfor. Fredrikstad kommune forventer at serverings- og skjenkestedene forstår sentrale og lokale myndigheters intensjoner om å begrense ansamling av mennesker, og innretter virksomheten ut fra dette.

Fredrikstad kommune og politiet vil kontrollere at statlige og lokale føringer etterkommes.
Vi anbefaler at dere holder dere oppdatert via kommunes hjemmesider eller nettsidene til helsedirektoratet, folkehelseinstituttet eller regjeringen.

Her kan du laste ned sikkerhetsregler og veileder i forbindelse med korona:

Mal for risikovurdering for serverings- og skjenkesteder

Vi har alle et ansvar for å hindre smittespredning! 

Sist oppdatert: 13. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?