Min side Meld fra
Kontakt oss

Skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement

Skal du arrangere et lukket eller åpent arrangement, må du søke om skjenkebevilling. Skjenking mot betaling krever alltid bevilling. Ikke noe unntak. Skjenking uten betaling krever også bevilling. Det er noen unntak.

Når kan jeg slippe å søke?

Det er ikke nødvendig å søke bevilling for skjenking av alkohol til arrangementer som du opprinnelig kunne holdt hjemme, når skjenkingen skjer uten betaling. Det gjelder for eksempel bryllup, jubileum eller konfirmasjon.

Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Dette gjelder ikke organisasjoner og lignende som leier et offentlig lokale til feiring av for eksempel foreningens jubileum. Disse arrangementene er bevillingspliktige.

Hvordan søker jeg?

Det er 2 type søknader, avhengig av om arrangementet skal være åpent eller lukket.

Skal du ha et lukket selskap eller arrangement, må du søke her:

Skjenkebevilling – søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende skjenkebevilling)

Søknadsfrist er 1 uke før arrangementet starter.

Skal du ha et åpent arrangement, må du søke her:

Skjenkebevilling – søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) 

Søknadsfrist er 4 uker før arrangementet starter.

Arrangør og den som er ansvarlig skjenkebestyrer må være fylt 20 år.

Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer. Disse opplysningene finner du på denne siden.

Hva koster det? (Enkeltanledning)

For ambulerende skjenkebevillinger er gebyret 400 kr.

For skjenkebevilling for enkeltanledning er minimumsgebyret 400 kr. Gebyret for enkeltanledning kan settes høyere dersom det er forventet høy omsetning av alkohol.

Festivaler og større arrangementer

Skal du arrangere festival/ større arrangement, og servere eller tillate konsum av alkohol, må du søke kommunen om skjenkebevilling – søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Ved søknaden må du legge ved:

  • Tegninger over skjenkeområdet og antall skjenkepunkter
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Dokumentasjon på leie av kommunal grunn

I tillegg må du søke politiet om tillatelse/godkjenning. Det gjør du på dette skjemaet.

Søknaden skal sendes politiet senest 8 uker før arrangementet. Husk å legge ved nødvendige vedlegg.

Her kan du lese mer:
Veileder til søknad om store arrangementer og festivaler 

Hva er et større arrangement?

Det er ingen fasit på hva som utgjør et stort arrangement. Antall deltakere, konsept/anledning og målgruppe er blant annet med på å avgjøre hva som anses som et stort arrangement. Ta kontakt med oss på forhånd dersom du er usikker.

Hva koster det? (Festivaler og større arrangementer)

For festivaler og større arrangement vil vi enten beregne gebyret basert på antall solgte liter alkohol, eller en forventet omsetning.

Søknad om endring for en enkeltanledning når du allerede har en bevilling

Skal du endre bevilling for en enkeltanledning, må du bruke dette skjemaet. 

Matservering

Alt av matsalg som ikke er av privat karakter skal registreres hos Mattilsynet. Matsalg og matservering på festivaler og større arrangementer skal registreres.

Meld inn til Mattilsynet

Idrettslag, skoleklasser, musikkorps eller lignende som serverer eller selger enkel mat som is, pølse, kaker, brus på nasjonaldagen eller ved andre kortvarige arrangementer, trenger ikke å registrere seg hos Mattilsynet. Det stilles likevel krav til deg som skal selge.

Se mer informasjon om denne type salg i artikkelen Kake- eller pølseselger for en dag

Se også brosjyren "Trygg mat på messer og festivaler"

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider innbyggerdialog
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept. (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 8.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 28. juli 2022