Min side Meld fra
Kontakt oss

Serveringsbevilling

Dersom du planlegger å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Vilkår

Disse vilkårene må være oppfylt for du kan få serveringsbevilling:

 • Daglig leder ved stedet skal ha bestått etablererprøven.
 • Daglig leder skal være myndig.
 • Bevillingshaver, daglig leder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel.

Serveringsbevillingen er knyttet til en konkret adresse. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i lokalet.

På Altinn sin side finner du en e-guide med en oversikt over hvilke regler du må forholde deg til når du skal drive et serveringssted.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du søker om serveringsbevilling på dette skjemaet. Du logger inn på Minside, og kan mellomlagre skjemaet hvis du trenger det.

Søknaden må inneholde:

 • Bevis på bestått etablererprøve
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Skatteattest på firmaet
 • Skatteattest på eiere og andre personer med vesentlig innflytelse
 • Signert arbeidsavtale (daglig leder) dersom han ikke er en del av eierskapet
 • Målsatte tegninger som viser areal på stedet + antall gjesteplasser inne og eventuelt ute
 • Signert leiekontrakt for næringslokalet
 • Signert leiekontrakt for inngått leieavtale for uteareal på kommunal grunn. Dersom ikke kontrakt foreligger må kontrakt inngås innen 2 måneder fra bevilling
 • Kopi av melding til mattilsynet
 • Dokumentasjon på brukstillatelse for servering

I noen tilfeller er det behov for finansieringsplan og driftsbudsjett. Da tar vi kontakt med deg.

Utskriftsvennlig veiledning

Hvor lang tid tar det?

Du må regne med en saksbehandlingstid på 2 måneder.

Når vi mottar søknaden vil vi innhente uttalelser fra politiet, kemnerkontoret og skatteetaten.

Saksbehandlingstiden kan bli lenger hvis

 • høringsinstansene bruker lang tid eller har bemerkninger til søknaden
 • vi mangler nødvendig dokumentasjon
 • du gjør endringer i søknaden underveis

Mobile vogner og foodtrucks

Hvis du vil drive isbar, foodtruck eller servering av annen mat fra mobil vogn som næring, trenger du

Du skal registrere ditt firma hos Mattilsynet. Kvittering på at du er registrert  legger du ved søknaden om serveringsbevilling.
Du finner mer informasjon om dette på mattilsynet sine sider.

Du skal oppgi adresse for fast utsalgssted, og grunneier (kommunen eller privat) skal ha godkjent og inngått avtale om leie av grunn til servering. Vil du leie på kommunal grunn, send epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Skjenke-, åpnings- og lukningstider

Skal du drive et serveringssted må du følge skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Fredrikstad kommune.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal holdes lukket mellom kl.03.00 og kl.08.00 fredag og lørdag og dager før hellig- og høytidsdager og mellom kl.02.00 og kl.08.00 resten av uken.

Serveringssteder uten skjenkebevilling er unntatt fra åpnings- og lukningstidsbestemmelsene med unntak av serveringssteder i Fredrikstad sentrum. De skal holdes lukket mellom kl. 03.00 og kl. 08.00 natt til lørdag, søndag og dager før hellig- og høytidsdager. 

Skal du bruke offentlig areal til uteservering, må du betale leie for det. 

Hva koster det å leie utendørsareal i Fredrikstad?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Alle priser er inkl. mva.

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris pr. m²

 • For areal liggende til Vesterelven: kr. 895
 • For areal i sentrum (bykjernen):  kr. 620
 • For areal i Gamlebyen: kr. 340
 • For areal ellers i kommunen: kr. 170

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato. 

Endring av bevillingen

Har du allerede en bevilling som du må endre skal du bruke dette skjemaet.

Virksomhetsoverdragelse

Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Du kan lese mer om virksomhetsoverdragelse på denne siden. 

Kontroll

Vi vil at Fredrikstad skal være en trygg by med en seriøs og kompetent drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene. Vi vil derfor foreta kontroller av butikker, restauranter, barer og puber for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Kan jeg klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge

På denne siden finner du mer informasjon om kontrollrutiner og konsekvenser ved brudd på regelverket. 

Aktuelt lovverk

Det lovverket du bør kjenne til når du har eller søker serveringsbevilling finner du på denne siden.

Sist oppdatert: 28. juli 2022