Regelverk og planer

Retningslinjer hjemlevering og kontrollrutiner
Aktuelt lovvverk hvis du har salgsbevilling
Aktuelt lovvverk hvis du har skjenkebevilling
Aktuelt lovvverk hvis du har serveringsbevilling
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Alkoholpolitisk handlingsplan for Fredrikstad er vedtatt av bystyret. Den er et styringsverktøy som legger føringer for utøvelsen av alkoholpolitikken i kommunen. Handlingsplanen er også et viktig dokument for utelivsnæringen fordi den bestemmer viktige rammebetingelser næringen har å forholde seg til.

Handlingsplanen har fokus på folkehelse og beskyttelse mot de skader og negative hendelser som alkoholbruk kan innebære. Beskyttelse av barn og unge er særlig fremhevet. Planen ser også til den betydning som utelivsnæringen har for å gjøre Fredrikstad attraktiv og det gis rammebetingelser som fremmer et kompetent og lovlydig uteliv.

Her finner du alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024.

Overgang til sommertid og vintertid

Skjenketid ved overgang til vintertid 
Ved overgang til vintertid, siste søndag i oktober (skjenkedøgn siste lørdag i oktober) stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00.  Lukningstiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid 
Ved overgang til sommertid, siste søndag i mars (skjenkedøgn siste lørdag i mars) stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid. Skjenkelokalet skal være stengt senest en halv time etter skjenketidens utløp, dvs. kl. 03.30 etter ny tid.

Forskrift om skjenke- åpnings- og lukketider

Forskriften regulerer åpnings- og lukningstider for alle serverings- og skjenkesteder samt skjenketider for skjenkesteder.

Salgstider for salg av alkohol i Fredrikstad kommune
Alkoholloven 

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

På denne siden finner du alkoholloven

Alkoholforskriften

Forskriften er gitt i medhold av alkoholloven og bl.a. inneholder regler for utøvelsen av salgs- og skjenkebevillingen.

Forskrift om tildeling av prikker og inndragning av bevilling etter brudd på regelverket.

Forskrift om prikktildeling og inndragning

Serveringsloven

Lovens formål er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder av hensyn til næringen, gjestene og samfunnet for øvrig. Loven skal bidra til å gi serveringssteder stabile og forutsigbare rammevilkår og til å hindre illojal konkurranse.

På denne siden finner du serveringsloven

Internkontroll

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. 

Internkontroll etter alkoholloven 

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

På denne siden finner du bokføringsforskriften.

 

Sist oppdatert: 01. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.