Min side Meld fra
Kontakt oss

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Har du salgsbevilling og skjenkebevilling skal du betale et årlig gebyr som er beregnet ut fra forventet omsatt alkoholholdig drikk. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi i omsetningsoppgaven.

Hvordan sende inn omsetningsoppgaven?

Frist for innsending av omsetningsoppgaver er 1. mars.

Omsetningsoppgaven består av to skjemaer. Husk at du må sende inn begge.

Salgsbevilling:

Omsetningsoppgave alkohol- salgsbevilling

Skjema for alkoholomsetning salg PDF

 

Skjenkebevilling:

Omsetningsoppgave for alkohol - skjenkebevilling

Skjema for alkoholomsetning skjenkebevilling PDF

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Lurer du på noe, kan du følge denne veiledningen:

  • Er du ny bruker registrer deg
  • Gå til MinSide og logg deg inn med ID-porten
  • Legg inn e-postadresse og passord
  • Registrer all etterspurt info
  • Legg ved bekreftelse på omsatt mengde alkohol - skjema for alkoholomsetning skjenk/salg
  • Skjemaet må være signert av revisor/regnskapsfører
  • Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandører
  • Send inn omsetningsoppgaven

Sørg for å ha all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig før du fyller ut skjemaet.

Bevillingsgebyr

Satsene for beregning av bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Ny virksomhet

Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten
Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Drift på tidligere eiers bevilling 
Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer oppgaven eller betaler gebyret?

Manglende innlevering av omsetningsoppgaver innen fristen vil føre til prikktildeling etter alkoholforskriften. En ufullstendig utfylt oppgave og/eller vedlegg regnes som manglende innlevering.

Manglende eller feil betaling av bevillingsgebyret innen fristen vil også føre til prikktildeling etter alkoholforskriften.

Ved tolv prikker eller flere i løpet av to år, blir salgs- eller skjenkebevillingen inndratt i minimum én uke.

På denne siden kan du lese mer om prikktildelingssystemet. 

Sist oppdatert: 28. juli 2022