MAKS

Maks uteliv – Nedre Glomma (Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad)

MAKS står for myndighet, ansvarlighet, kontroll, kompetanse og samarbeid.

Dette er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen, og kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg slik at alle kan få MAKS ut av kvelden. Vi skal alle jobbe for et godt omdømme av lokalsamfunnet.

MAKS uteliv-samarbeidet startet som et prosjekt i 2007. I 2011 vedtok politikerne samarbeidsmodellen og felles alkoholpolitiske retningslinjer for Nedre Glomma-regionen.

MAKS håndbok

Dette er en erfaringsbasert håndbok i arbeidet med Ansvarlig alkoholhåndtering.
Håndboken beskriver hvordan Fredrikstad Sarpsborg og Hvaler har utviklet en felles satsing for et trygt og hyggelig uteliv, hvordan MAKS er organisert, arbeidsformer, tiltak og resultatene av samarbeidet.
 
Vi håper at håndboken kan være til inspirasjon og hjelp for andre kommuner som skal implementere ansvarlig alkoholhåndtering.

Om Maks uteliv

 • Tett samarbeid mellom kommune, politi og næringsliv
 • Tryggere uteliv med mindre uro, vold og skader
 • Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • Større forståelse av skjenkebestemmelsene

Målet med MAKS uteliv

 • Trygt og trivelig uteliv
 • Unngå overskjenking
 • Unngå skjenking av mindreårige
 • Hindre rusrelatert vold
 • Bedre og mer effektiv kontroll
 • Lik praksis i kommunene
 • Ansvarlig skjenkenæring

Kommunene i MAKS jobber sammen for å få like rutiner og praksis. Det har blant annet ført til felles retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger og like skjenketider.

MAKS jobber for å få bedre og mer målrettede kontroller av utelivsbransjen og samarbeider tett med andre kontrollmyndigheter. Det gjøres hyppige kontroller for å kontrollere og avdekke ulovligheter i bransjen. Gjennom dette ønsker man å legge forholdene til rette for de seriøse aktørene, samtidig som det blir vanskeligere å drive for aktører som ikke følger lovverket.

MAKS organisering

Kommunene leder samarbeidet på omgang. Fra 2016-2018 ledes arbeidet av Fredrikstad kommune. Samarbeidet er organisert i et felles forum og i arbeidsgrupper.

Politiets rolle:

MAKS Orden er en forebyggende politimetode. Politiet er aktiv samarbeidspartner i MAKS Uteliv for å skape et trygt uteliv.

 • Tidlig på kvelden er politiet synlige, har dialog og veiledning med ansatte på utestedene
 • Observerer og har kontroll/besøk sent på kvelden
 • Nært samarbeid med ordensvakter, natteravner, taxinæring og andre aktører
 • Dialog med utesteder og arrangører før og etter større arrangementer
 • Kompetanseheving av utelivsnæringen og ordensvaktselskaper
 • Samarbeid med sentrale kontrollmyndigheter slik som Mattilsynet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten

MAKS vertskap

Kommunene i MAKS har vedtatt at alle styrere og stedfortredere skal ha deltatt på et stedlig ansvarlig vertskapskurs i løpet av et år etter at bevilling er gitt. Kurset gjennomgår alkoholloven, samtidig som det setter fokus på konfliktforebygging og utfordringer i bransjen. I tillegg arrangeres det kurs for andre ansatte i skjenkenæringen. Målet er å øke kompetansen og kunnskapen til de som jobber i bransjen.

Kontaktpersoner:   

 • Fredrikstad kommune
  Kommunen: Dick Ekeroth / Jarle Leknes-Kilmork 
  Utelivsnæring: Rune Solberg - Hotel City
  Politi: Inge Jensen
   
 • Sarpsborg kommune
  Kommunen: Bente Holm Sælid /  Kathinka Messel
  Utelivsnæring: Raymond Larsen - Neptun Bar
  Politi: Roger Bøe
   
 • Hvaler kommune
  Kommunen: Knut Tore Eide / Odd Magne Ulvund 
  Utelivsnæring: Torhild Sørensen – Første Reis Fredrik Eriksen – Vertshuset Skjæhalden 
Sist oppdatert: 29. september 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?