Min side Meld fra
Kontakt oss

MAKS

MAKS uteliv – Nedre Glomma er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen, og kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg slik at alle kan få MAKS ut av kvelden.  MAKS står for myndighet, ansvarlighet, kontroll, kompetanse og samarbeid. MAKS uteliv-samarbeidet er vedtatt politisk, og det er laget felles alkoholpolitiske retningslinjer for Nedre Glomma-regionen.

MAKS håndbok

MAKS håndbok er en erfaringsbasert håndbok utarbeidet for arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering.
Håndboken beskriver hvordan Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler har en felles satsing for et trygt og hyggelig uteliv. Den beskriver også hvordan MAKS er organisert, arbeidsformer, tiltak og resultatene av samarbeidet.
 
Vi håper at håndboken kan være til inspirasjon og hjelp for andre kommuner som skal implementere ansvarlig alkoholhåndtering.

MAKS uteliv

Målet med MAKS uteliv er at alle skal få MAKS ut av kvelden. Det oppnår vi gjennom 

 • et tett samarbeid mellom kommune, politi og næringsliv
 • forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
 • større forståelse for skjenkebestemmelsene

Konsekvensene av dette samarbeidet er

 • et tryggere uteliv med mindre uro, vold og skader
 • færre tilfeller av overskjenking
 • at vi unngår skjenking av mindreårige
 • at vi hindrer rusrelatert vold
 • at vi opplever en bedre og mer effektiv kontroll
 • at vi har lik praksis i kommunene
 • en ansvarlig skjenkenæring

Kommunene i MAKS jobber sammen for å få like rutiner og praksis. Det har blant annet ført til felles retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger, og like skjenketider.

MAKS jobber for å få bedre og mer målrettede kontroller av utelivsbransjen og samarbeider tett med andre kontrollmyndigheter. Vi gjøre hyppige kontroller for å kontrollere og avdekke ulovligheter i bransjen. Gjennom dette ønsker vi å legge forholdene til rette for de seriøse aktørene, samtidig som det blir vanskeligere å drive for aktører som ikke følger lovverket.

MAKS organisering

Kommunene leder samarbeidet på omgang. Samarbeidet er organisert i et felles forum og i arbeidsgrupper.

Politiets rolle

MAKS orden er en forebyggende politimetode. Politiet er en aktiv samarbeidspartner i MAKS uteliv for å skape et trygt uteliv. Politiet er med på å skape orden gjennom disse tiltakene:

 • Tidlig på kvelden er politiet synlige, har dialog og veiledning med ansatte på utestedene
 • Observerer og har kontroll/besøk sent på kvelden
 • Nært samarbeid med ordensvakter, natteravner, taxinæring og andre aktører
 • Dialog med utesteder og arrangører før og etter større arrangementer
 • Kompetanseheving av utelivsnæringen og ordensvaktselskaper
 • Samarbeid med sentrale kontrollmyndigheter slik som Mattilsynet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten

MAKS vertskap

Kommunene i MAKS har vedtatt at alle styrere og stedfortredere skal ha deltatt på et stedlig ansvarlig vertskapskurs i løpet av et år etter at bevilling er gitt. Kurset gjennomgår alkoholloven, samtidig som det setter fokus på konfliktforebygging og utfordringer i bransjen. I tillegg arrangeres det kurs for andre ansatte i skjenkenæringen. Målet er å øke kompetansen og kunnskapen til de som jobber i bransjen.

På denne siden kan du lese mer om ansvarlig vertskap.

MAKS årsrapport

MAKS årsrapport 2021.pdf

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022