Hva kan vi hjelpe deg med?

Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres sider
Mer utfyllende informasjon finner du i forskriften.

Hvem kan gifte seg i kommunen?

Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Fredrikstad kommune.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i Fredrikstad.

Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Fredrikstad kommune tilbyr også vigsler for andre kommuners innbyggere.

Før dere kan gifte dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut prøvingsattest og forlovererklæring. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Fredrikstad kommune senest 14 dager før vielse.

Start utfyllingen på skatteetatens hjemmesider.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Bestill tid for vielse

Bestill time via skjema. Her angir du om du velger den ordinære rammen (torsdager og fredager 12 - 15) eller seremoni på eget sted/annen tid (utløser gebyr).

Utenfor arbeidstid tilbyr Fredrikstad kommune vielser på

  • onsdag, torsdag og fredag fra kl 16-19

  • lørdag fra kl 12-17

Det er ikke mulig å bestille vielse på røde dager eller på helligdager i Fredrikstad kommune. Vi foretar heller ikke vigsler på julaften, påskeaften, pinseaften, 1. mai eller 17. mai.

Bestillingsskjema

Oversikt over Fredrikstad kommunes vigslere:
vigslere.pdf

Våre vigslere er satt opp i en turnus. Det er vanligvis ikke mulig å velge vigsler.

Hva koster det?

Vigselstilbudet er gratis så fremt vigselen foregår innenfor de tidpunktene som er satt og i kommunens lokaler.

For vigsler utenfor tidsrammen som er satt og på andre steder enn kommunens lokaler koster det:

Kr 1500 – utenfor normalarbeidstid på Lykkeberg

Kr 2500 – utenfor normalarbeidstid og andre steder enn Lykkeberg – og for brudepar som ikke er bosatt i Fredrikstad

Forskrift om vigsler

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde.

Legitimasjon og navn på prøvingsattest må stemme overens.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Ønsker dere at kommunen skal stille med vitner, må dere gi beskjed om det når dere søker om vigsel. Hvis kommunen må stille med vitner utenfor normal arbeidstid eller på andre steder enn Lykkeberg, vil det kreve et gebyr på kr 500.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker at vigsler skal lese et dikt under seremonien, kan dette avtales på forhånd. Ønsker dere musikk, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget.
Kommunens lokale til vigsler tar ca 15 personer.

Etter vielsen

Når vielsen er over, vil brudeparet få med seg midlertidig vigselsattest. Denne sendes til Skatteetaten som utsteder endelig vigselsattest.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten.

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Lykkeberg

 

Sist oppdatert: 12. april 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon
Anita Simensen
69 30 62 92/ 481 91 248
ansi@fredrikstad.kommune.no
Yvonne Meidell
69 30 62 82 / 924 59 580
yvme@fredrikstad.kommune.no
Adresse
Nygaardsgata 16, 5. etg.
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Vis i kart