Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på deres sider
Mer utfyllende informasjon finner du i forskriften.

Hvem kan gifte seg i kommunen?

Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Fredrikstad kommune.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i Fredrikstad.

Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Fredrikstad kommune tilbyr også vigsler for andre kommuners innbyggere.

Før dere kan gifte dere

Fra 1. juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. 

Har dere begge norsk personnummer får dere attesten så fort alle har skrevet under.
Søk om prøvingsattest elektronisk her.

Les mer om digital prøvingsattest. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Hvis dere heller vil gjøre det på papir, må dere fylle ut manuelle skjemaer, og sende dem samlet til deres lokale skattekontor. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

  • Egenerklæring –      dere må fylle ut hver deres.
  • Forlovererklæring      – må fylles ut av to forlovere/vitner – én for hver av dere. Det må være en person som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning, men han/hun må være over 18 år. Forlover må ikke være til stede ved ekteskapsinngåelsen. Skjemaet finnes også på engelsk.
  • Tidligere gift? Da må det fylles ut en erklæring om skifte.
  • Endre navn? Ønsker du/dere navnendring i forbindelse med vigsel, må melding om endring av navn sendes inn sammen med de andre papirene. Fyll ut melding om endring av navn

 

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Fredrikstad kommune senest 14 dager før vielse.

Start utfyllingen på skatteetatens hjemmesider.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Bestill tid for vielse

Bestill time via skjema. Her angir du om du velger den ordinære rammen (torsdager og fredager 12 - 15) eller seremoni på eget sted/annen tid (utløser gebyr).

Utenfor arbeidstid tilbyr Fredrikstad kommune vielser på

  • onsdag, torsdag og fredag fra kl 16-19

  • lørdag fra kl 12-17

Det er ikke mulig å bestille vielse på røde dager eller på helligdager i Fredrikstad kommune. Vi foretar heller ikke vigsler på julaften, påskeaften, pinseaften, 1. mai eller 17. mai.

Bestillingsskjema

Klikk på "Lagre utkast" og logg deg på med ID-porten om du vil ha en kopi.

Oversikt over Fredrikstad kommunes vigslere:

vigslere.pdf

Våre vigslere er satt opp i en turnus. Det er vanligvis ikke mulig å velge vigsler.

Hva koster det?

Vigselstilbudet er gratis så fremt vigselen foregår innenfor de tidpunktene som er satt og i kommunens lokaler.

Kommunen stiller med 2 vitner. Dette koster 500 kr hvis vielsen foregår på Lykkeberg i normalarbeidstiden.
Skal kommunen stille med 2 vitner utenfor normalarbeidstiden på Lykkeberg eller andre steder, koster det 1000 kr.

For vigsler utenfor tidsrammen som er satt og på andre steder enn kommunens lokaler koster det:

Kr 1500 – utenfor normalarbeidstid på Lykkeberg

Kr 2500 – utenfor normalarbeidstid og andre steder enn Lykkeberg – og for brudepar som ikke er bosatt i Fredrikstad

Forskrift om vigsler

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde.

Legitimasjon og navn på prøvingsattest må stemme overens.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Ønsker dere at kommunen skal stille med vitner, må dere gi beskjed om det når dere søker om vigsel. Hvis kommunen må stille med vitner utenfor normal arbeidstid eller på andre steder enn Lykkeberg, vil det kreve et gebyr.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker at vigsler skal lese et dikt under seremonien, kan dette avtales på forhånd. Ønsker dere musikk, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget.
Kommunens lokale til vigsler tar ca 15 personer.

Etter vielsen

Når vielsen er over, vil brudeparet få med seg midlertidig vigselsattest. Skatteetaten sender dere endelig vigselsattest.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten.

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Lykkeberg

 

Sist oppdatert: 25. september 2017
Kontaktinformasjon
Charlotte Høyum
69 30 62 43 / 411 72 883
chac@fredrikstad.kommune.no
Yvonne Meidell
69 30 62 82 / 924 59 580
yvme@fredrikstad.kommune.no
Adresse
Nygaardsgata 16, 5. etg.
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?