Min side Meld fra
Kontakt oss

Områdesatsing Sentrum

Sentrum er en del av områdesatsingen i Fredrikstad kommune. Områdesatsingen skal bidra til at områdene nord, vest og øst i sentrum oppleves som trygge og inkluderende steder å vokse opp.


Rebellhuset på Trosvikstranda er forsamlingshus for stedsutvikling, ressursmobilisering og tjenesteutvikling i områdesatsingen i sentrum.

Områdesatsing Fredrikstad er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. 

Områdesatsingen fokuserte lenge på Holmen, et område vest i Fredrikstad sentrum, men satsingen er utvidet og inkluderer nå også Trosvik, Trara, og sentrum nord og øst.

I Fredrikstad sentrum er det mange som bor godt, det er mange vellykkede bedrifter og hyggelige områder. Samtidig er det en del av byen som har et stort uutnyttet potensial, og flere innbyggere som har levekårsutfordringer. Mange har dårlig råd, ustabile boforhold, helseutfordringer. Områdesatsingen gjør en ekstra innsats for de som bor i sentrum.

Rebellhuset Fredrikstad – et samfunnshus for folk i sentrum

Rebellhuset, det gule huset langs kaia i Fredrikstad sentrum, benyttes som en møteplass og samfunnshus av områdesatsingen. 

Målet er å gjøre Rebellhuset og Trosvikstranda til et livlig sted for folk i nærmiljøet. Her møtes innbyggere, offentlige, ideelle, frivillige og private aktører. For mer informasjon om aktivitetene som skjer, se Rebellhusets Facebook-side.

Aktørene på Rebellhuset er

Rebellhuset kan også bookes av barnefamilier i sentrumsområdene for bursdagsfeiringer, konfirmasjon og Id-feiringer (kun lørdag og søndag). 

Tidligere prosjekter

«Mitt Holmen» – et nærmiljøprosjekt (2019-2022)

I perioden 2019 til 2022 mottok Fredrikstad kommune tilskudd fra Helsedirektoratet (program for folkehelsearbeid i kommunene) for å teste ut ABCD i praksis. Prosjektet ble gjennomført på Holmen, og var kommunens første ABCD prosjekt. I 2020 ble det blant annet opprettet en tilskuddsordning som skulle gjøre det enklere for innbyggere på Holmen å søke midler til små prosjekter. Her er noen eksempler på aktiviteter innbyggerne/ lokale aktører har gjennomført i denne perioden: 

  • Mesternes mester junior
  • Arrangement ifm Kulturnatt
  • Nissefest
  • Karneval
  • Utekino
  • Kunstverksted
  • Pizza og preik
  • Bakgårdskonsert i Holmen kulturgarasje
  • Familietrening på Friskis&Svettis
  • Kurs i fortellerkunst, fotografi, maling og animasjon. Tema var kvaliteter på Holmen. Resultatet ble blant denne digitale kunstutstillingen «Mitt Holmen»

Kontakt oss 

Har du spørsmål om vårt arbeid eller vil du være med i utviklingen av våre nærmiljøprosjekter? 

Ta kontakt med Edel Pavlic, områdeutvikler i Fredrikstad kommune.
Tlf. 920 67 595,  edepav@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 28. september 2023