Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommuneoverlege samfunnsmedisin

Samfunnsmedisinske oppgaver

En lege ansatt i kommunen, og som utfører samfunnsmedisinske oppgaver på administrativt nivå, kalles kommuneoverlege. Kommuneoverlegen(e)s oppgaver faller i hovedsak inn under følgende definisjon:

Samfunnsmedisin er et fag på systemnivå med fokus på hele befolkningens helse. 

Samfunnsmedisin er grupperettet og langsiktig legearbeid for å:

  • ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand (inkl livsmiljøer og samfunnsforhold)
  • tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende tiltak, helsetiltak og helsetjenester
  • tilrå fordeling av helseressurser


I tillegg har kommuneoverlegen(e) en rekke oppgaver innen blant annet psykisk helsevern, smittevern og medisinskfaglig rådgivning.

Kommuneoverlegene våre

Anne Kristine Nitter

Sofie Lund Danielsen

Lise Wangberg Storhaug, permisjon tom. 31.desember 2022

Guro Steine Letting (50%)

Kontakt e-post kommuneoverlegen@fredrikstad.kommune.no

Kontakt oss

Kontakt legevakten ved behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, tel 116 117 

Andre nød- og vakttelefoner 

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 15. juli 2022