Min side Meld fra
Kontakt oss

Folkehelse

Hva er folkehelse?

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i denne befolkningen.  

"Helse” i denne sammenhengen er mer enn fravær av sykdom. Det er ikke minst det å føle velbefinnende og å ha overskudd til å gjøre det man ønsker.

I vår norske virkelighet støtter vi oss oftest på professor Peter F. Hjorts helsedefinisjon; «Helse er overskudd i forhold til hverdagens krav». Folkehelsa i Norge er generelt bra, og den er bedret de siste tiårene. Det er i dag færre som dør for tidlig på grunn av akutt sykdom. Bedringen er kommet blant annet som resultat av generell samfunnsutvikling og medisinske fremskritt, spesielt innen smittevern og hjerte- og karsykdommer.

Det er likevel noen bekymringsfulle trekk når det gjelder folkehelsa:

  • Usunn livsstil: Stillesitting, dårlig kosthold, tobakk, alkohol, stress og lite søvn er et økende problem og øker faren for overvekt og psykisk og fysisk sykdom.

  • Sosiale forskjeller i helse er økende: De med kort utdanning og lav inntekt har dårligere livsstil og dårligere helse enn de med lang utdanning og høy inntekt. Dette er for en stor del resultat av sosial arv. Oppvekst og tidlige leveår er et sentralt område.

  • Landsgjennomsnittet: Lokalt er det en stor bekymring at Fredrikstad ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på de fleste helserelaterte faktorene.  

Folkehelsearbeidet har som mål å styrke de helsefremmende faktorene, og å jobbe for å redusere de faktorene som gjør oss syke. Sosial ulikhet er en helt sentral del av folkehelsearbeidet.

 

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2018

Kommunedelplanen for folkehelse 2015-2018/26 ble vedtatt i bystyret 30. april 2015

Det overordnede målet med planen er å bedre folkehelse og redusere sosial ulikhet i helse. Planens hovedstrategi er tredelt:

  • Øke innsatsen mot helsefremming og forebygging

  • Satse på universelle tiltak, hvor innsatsen blir dosert etter behov

  • Videreutvikle og satse på overordnet samarbeid på tvers av sektorer

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2018/2026

Komplett helseoversikt 2014

 

Ny kommunedelplan

Vi jobber nå med rullering av kommunedelplanen.

Helseoversikt 2019

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 09. april 2021