Min side Meld fra
Kontakt oss

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Tiltak innen hovedkategorien Landbrukets Kulturlandskap og Reduksjon av forurensning likestilles. Midlene brukes til tiltak som ikke dekkes av regionalt miljøprogram, RMP.

Atthaldsdammen.jpg

SMIL

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier og i Fredrikstad gjelder disse: Strategiplan SMIL 2020-2023

Hvem kan søke SMIL-tilskudd?

Foretak som oppfyller vilkårfor å søke om produksjonstilskudd og som er registrert i enhetsregisteret kan søke SMIL-tilskudd. Også eiere av landbrukseiendommer hvor det drives tilskuddsberettiget produksjon kan søke. Grunneier må alltid gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak, om eiendommen drives av andre.

Hvordan søker jeg?

Alle SMIL-søknader skal leveres elektronisk det gjør du ved å:

Søknadsfrist for garantert behandling innen årsskiftet er 1. oktober. Instruksjonsfilm for søker til ny tjeneste finner du her.  

Be om utbetaling

Du kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn.    

Her er veiledning om hvordan du skal få registrert digital utbetalingsanmodning.  

Du kan også bruke dette skjemaet: Rapportering-og-utbetalingsanmodning SMIL

 

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022