Min side Meld fra
Kontakt oss

Avløserordningen

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd som skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Vilkår

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket, eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket.

Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Søknadsfrist

Søknad om avløsertilskudd skal registreres i del 2 av søknad om produksjonstilskudd, der fristen er 15. oktober. Får du flere utgifter til avløsning etter 15. oktober, kan du etterregistrere dette i søknaden frem til 10. januar året etter søknadsåret.

Generell frist for søknad om avløsertilskudd ved ferie og fritid er 1 år etter siste dag i søknadsperioden.

Du finner mer informasjon om utfylling av søknad, frister ved en søknadsprosess og regelverk rundt ordningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaksbrevet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalter, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022