Produksjonstilskudd i jordbruket

Kort fortalt

Foretak som driver med jordbruksproduksjon kan søke om produksjonstilskudd. Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon
  • husdyrhold

Vilkår

Produksjonstilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen.

Foretak som bare søker tilskudd for bifolk er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

Søknadsfrist

Del 1 av søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2020, kan leveres fra og med 1. mars 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2020. Foretak med husdyr skal søke i mars og oktober.


Del 2 av søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2020 kan leveres fra og med 1. oktober, som er telledato. Søknadsfrist er 15. oktober 2020. Her skal alle søke og de med bifolk.


Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars. Det samme gjelder også for søknadsomgangen i oktober.


Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Det gjelder også for søknadsomgangen i oktober.

Du finner mer informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaksbrevet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss 

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 02. august 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.