Min side Meld fra
Kontakt oss

Allemannsretten

Skogen eller marka er åpen for alle. Retten til å ferdes i skog og mark er en god norsk tradisjon. En rett som mange andre land ikke har maken til. Vi kan dyrke friluftsliv og aktiv idrett, og det er muligheter for jakt og fiske. Vi kan plukke bær og sanke sopp.

Rett til å ferdes i skog og mark

Skogen gir oss verdier og opplevelser som vil at våre etterkommere også skal få ta del i. Men det forutsetter at vi er i stand til å forvalte disse ressursene fornuftig.

Allemannsretten er en forutsetning for friluftslivet og er en naturlig del av vår kulturarv. Til alle tider har folk hatt retten til å ferdes i skog og mark og høste av naturens goder. Det er disse rettighetene som går under begrepet ”allemannsretten”. Lov om friluftsliv (friluftsloven), vedtatt i 1957, sist revidert i 2006, sikrer den frie ferdselsretten.

Dine rettigheter

Allemannsretten gir deg blant annet rett til å

 • ferdes fritt til fots og på ski i naturen.
 • ferdes over dyrka mark på vinteren på snødekt og frossen jord.
 • bruke kano, kajakk og robåt i vann og vassdrag.
 • raste og slå leir og overnatte i naturen.
 • sykle og ri langs veier i utmark
 • bade i sjøen, vann og vassdrag

Dine plikter

Allemannsretten gir deg også plikter:

 • Alle må rydde etter seg.
 • Ingen må kaste fra seg avfall i naturen.
 • Bruk av ild og opptenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden 15. april til 15. september.
 • Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.
 • Hunder kan være løse bare når de
  a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte
  b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.
 • I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
 • Adferdsregler ved drikkevannskilder skal respekteres.

Merkede turstier og sykkelløyper

For friluftslivet er Fredrikstadmarka, Gressvikmarka, Elingårdskogen, Onsøyknipen, Kråkerøymarka og Thorsølandet størst av interesse. Det skal legges vekt på å bevare opplevelseskvaliteter, særlig langs stier og løyper.

Det er etablert flere godt merkede turstier og sykkelløyper som gir muligheten til å oppleve skogens spenning og ro, og kystlandskapets terrengutfordringer og utsiktsmuligheter. Det er tilrettelagt flere stopp med rastekrakker og grillplasser langs stinettet.

Årlig vedlikehold

Det legges vekt på årlig vedlikehold av stinettet med grusing, vegetasjonsrydding og merking. Det samarbeides mellom flere kommunale og private instanser for å greie å skaffe midler til gjennomføringen.

Mange frivillige stiller ofte opp til dugnad i sine lokalsamfunn eller gjennom foreninger og lag som tar ansvar for skjøtsel av marka.

Sist oppdatert: 14. juli 2022