Min side Meld fra
Kontakt oss

Metallfiske

sykkelWEB.jpg

I Fredrikstad og landet for øvrig er det en økende interesse for «magnetfiske» også kalt «metallfiske». Med en fiskestang og en stor magnet er det utrolig hva man kan fiske opp fra elve- og sjøbunnen. Motivet for å fiske etter metallgjenstander kan være mange men både miljø og skjulte skatter, har blitt nevnt.

 

Kommunen setter pris på engasjement for et ryddig miljø enten opprydningen er i regi av privatpersoner, lokalsamfunn, velforeninger etc.. For å møte et behov og bidra har kommunen blant annet etablert den årlige ryddeaksjonen «Hold Fredrikstad ren» og marint ryddekart. Begge ordningene bidrar med både gratis ryddeutstyr og oversikter over plassering- og hentesteder. I tillegg har gjenvinningsstasjon Frevar kostnadsfrie ordninger for levering av ulike typer avfallsfraksjoner.

 

Per dags dato er det ikke etablert en egen ordning for henting av det metallet som fiskes opp og som magnetfiskere ikke selv ønsker å ta vare på. De som har denne hobbyen og fisker noe de ikke vil ha, må selv frakte dette til godkjent mottak eksempelvis Frevar. Imidlertid kan Norsk Gjenvinning Metall på Øra fortelle at magnetfiskere kan levere metall direkte til dem. Man får betalt for det som leveres, dersom det veier mer enn 50 kilo (deres vekt slår ikke ut på vekter under 50 kilo).

 

Dette betyr at du som har metallfiske som hobby selv må frakte og levere det metallet du ikke vil ha, til et godkjent mottak. Kommunen mottar for tiden henvendelser fra publikum om at det blir liggende metallskrap etter slikt fiske på land langs Glomma. Vi poengterer derfor at metallfisket eller ryddejobben ikke er ferdig før metallet er fraktet bort og levert.

 

I tillegg er det viktig å være klar over at det på elve- og havbunnen kan ligge både fiber- og strømkabler. Magneter som brukes under magnetfiske kan lett røske opp i disse. Både fiber- og strømkabler kan ha samfunnskritiske funksjoner. Metallfiskere må derfor innhente nødvendig kunnskap/informasjon slik at skader ikke vil kunne forekomme

Sist oppdatert: 05. mai 2022