Min side Meld fra
Kontakt oss

Luftkvalitet

 

Lokal luftkvalitet handler om den lufta vi daglig puster i. Luftas innhold av ulike stoffer avgjør om luftkvaliteten er god eller dårlig.  Lufta i Fredrikstad er vanligvis lite forurenset og fri for støv. Men i perioder, spesielt i vinterhalvåret, opplever vi likevel moderat høye til svært høye forurensningsnivåer også i Fredrikstad. Trafikk utgjør en hovedkilde, men også utslipp fra industri og oppvarming samt forurensning transportert langveisfra bidrar.  I Fredrikstad er det i hovedsak svevestøv (PM2,5 og PM10) og nitrogendioksid (NO2) fra biltrafikk og vedfyring som forurenser lufta og gir dårlig luftkvalitet.

 

FAKTA: Lokal luftkvalitet må ikke forveksles med klimagassutslipp. Klimagassutslipp handler om utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), metan og lystgass som øker drivhuseffekten og som igjen bidrar til å forandre klimaet på jorda.

Slik forebygger vi luftforurensning

 • Bilfri transport når mulig
 • Kompiskjøring
 • Kjøre piggfritt
 • Bytte vedovn hvis den er fra før 1998 
 • Bruk tørr ved og pass på god trekk og riktig opptenningsteknikk

Kommunale, statlige og fylkeskommunale tiltak kommer i tillegg – feks feiing og saltning med magnesiumklorid

Luftkvaliteten akkurat nå

Sjekk luftkvaliteten i Fredrikstad nå

I perioder med høy luftforurensning vil det bli lagt ut informasjon på kommunens nyhetsside.

Les mer om målestasjonene

Luftkvalitet over tid

Første tertial 2022

Årsrapport 2021

Første tertial 2021

Årsrapport 2020

Hva består luftforurensningen av?

Les mer om svevestøv og nitrogendioksid på miljødirektoratets sider

Hvordan kan luftkvaliteten påvirke deg og meg?  

anatomisk skisse av hjerte og lungerLuftforurensning utendørs kan utløse og forverre sykdommer, først og fremst i luftveiene, slik som ved astma, og i hjerte- og karsystemet. Helseeffektene synes å inntre ved lavere konsentrasjoner enn tidligere antatt.

Helserisiko knyttet til svevestøv og NO2 er i de fleste tilfeller og for de fleste mennesker knyttet til:

 • irritasjon av øyne, nese og hals
 • hoste
 • betennelsesplager i øvre luftveier    

For sårbare grupper, som barn/unge og eldre, samt allerede hjerte-/lungesyke eller mennesker med luftveisplager/-sykdommer, vil svevestøv kunne føre til utløsning av, eller først og fremst gi en forverring av:

 • Allergi, astma, KOLS og andre luftveislidelser
 • Hjerte- og karsykdommer

Råd ved høy luftforurensning

Barn påvirkes i større grad enn voksne av svevestøv fordi partiklene fester seg lettere i lungevevet og fordi de får større helseeffekter av støvet fordi lungevevet ikke er fullt utviklet og dermed har økt sårbarhet. Barnehagebarn, og til en viss grad skolebarn, oppholder seg også mer utendørs enn voksne. De oppholder seg også nærmere bakken, noe som øker eksponeringsrisikoen fordi konsentrasjonene av svevestøv er høyest nærmest bakken.

Følg med på https://luftkvalitet.miljostatus.no/ for oppdatert informasjon om svevestøvnivåene akkurat nå, samt varsel for morgendagen. I Fredrikstad er «St.Croix» den mest aktuelle målestasjonen å se på. Det er fordi denne er plassert i et område med relativt mye boligbebyggelse, slik at vedfyringsaspektet antakelig fanges godt opp. Den er også plassert i et område som er blant de mest trafikkerte. Man vil derfor kunne se hvordan situasjonen er «på det verste» i Fredrikstad.

Men ikke alle områder er like utsatt eller belastet med luftforurensning. Vi har dessverre ikke et finmasket system som kan varsle eller måle nøyaktig hvor forurenset hvert område av kommunen er. Det er derfor fornuftig å vurdere;

 1. Hva er hovedkilde nå? (forenklet: PM10 = trafikkerte veier, PM2,5 = vedfyring)
 2. Hvordan er «jeg» plassert i forhold til dette?
 3. Punktene over + opplevd situasjon vil kunne si noe om forurensningsnivået der du er og hvilken kategori helseråd det vil være mest reelt å forholde seg til (se under).
Varslingsklasser Forurensingsnivå Helsevirkninger Helseråd
grønn Lite Liten eller ingen helserisiko Utendørsaktivitet anbefales
oransje Moderat Moderat helserisiko Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp
rød Høy Betydelig helserisiko Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene
lilla Svært høy Alvorlig helserisiko Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene


Når du beveger seg ute i luft med høyere forurensningsnivåer, spesielt hvis du er plaget med luftveiene, kan det være nyttig å bruke en maske foran munn/nese. Spesielt i kaldt vær. Det er da viktig å bruke maske som er godkjent for slik bruk (hør med apotek eller lignende), da vanlig skjerf eller tørkle i noen tilfeller kan binde støvpartikler og faktisk øke belastningen heller enn å minske den.

Sist oppdatert: 13. mai 2022

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart