Min side Meld fra
Kontakt oss

Fukt og inneklima i boliger

Inneklimaet i en bolig med fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling og forverring av sykdom som allergier og luftveislidelser. Dersom du ser tegn til fuktskader i boligen din, så er det viktig at du finner ut hva som er årsaken til dette.

Fukt i boliger utgjør en helserisiko

I denne brosjyren fra Folkehelseinstituttet står det om fukt og muggsopp at: Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer. Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjonen skal unngås.

Tegn på risikoforhold er også mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen. Tidligere større fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko. Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som mulig.

Hva skyldes fuktskader?

Fuktskader kan skyldes bygningstekniske årsaker som lekkasjer og kondensproblemer, og det kan være bruksmessige årsaker som skaper høy luftfuktighet i innemiljøet.

Tørking av tøy innendørs, hyppig og langvarig dusjing og en del matlaging tilfører innemiljøet fukt.

Du kan redusere og forebygge høy fuktighet i innemiljøet ved å sørge for god ventilasjon, utlufting med vinduer og tilstrekkelig tilførsel av varme.

Les mer om fukt og fuktskader på Folkehelseinstituttets sider.

Hvordan finne årsaken til fukt?

Dersom du har behov for hjelp til å finne årsaken til fuktighet i boligen din, kan du kontakte en bygningskyndig person, slik som en byggmester, snekker, takstmann o.l.

Leieboerforeningen har mye nyttig informasjon på sine sider hvis du leier bolig, og foreningen kan gi juridisk bistand. Du finner også mer informasjon på forbrukerrådets sider om leie av bolig.

For huseiere kan det være nyttig informasjon å finne hos Huseiernes landsforbund.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 22. august 2022