Min side Meld fra
Kontakt oss

Kvikkleire

Mye av Fredrikstad er bygget på områder som historisk var havbunn. Endringer i klimaet som har gitt mer nedbør i senere år øker rasfaren i slike områder.

Hva er kvikkleire?

Over lang tid forsvinner salt ut av leiren og det fører til at mer leire blir kvikkleire – og dermed mer ustabil. Endringer i klimaet som har gitt mer nedbør i senere år øker rasfaren i slike områder. 

I tillegg er det først i nyere tid det har vært mulig å gjøre grundige undersøkelser av grunnforhold. Det er noe av forklaringen til at 100.000 nordmenn bor i hus i områder med kvikkleire som under spesielle forhold kan innebære en risiko for skred. Med dagens kunnskap er det mange bebygde områder i Norge der det ikke ville blitt bygget hus.

Kvikkleire er i utgangspunktet trygt å bo og bygge på.

Lurer du på noe?

Varsom.no er et nyttig nettsted fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Der finner du viktig informasjon:

Ofte stilte spørsmål om jordskred og skredfare

Informasjon om varsel om jordskred

Bor du i et område med dårlige grunnforhold, behøver ikke det være farlig. Likevel er det noen ting du bør tenke på. Derfor bør du lese NVEs sjekkliste om forholdsregler og tiltak som du finner ved å klikke her.

Kart

Se oversikt over områder som er kartlagt i Fredrikstad. Merk at kartet kun viser områder som er kartlagt. Se kart

Kontakt kommunen

Har du ytterligere spørsmål, send oss en epost på postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Sist oppdatert: 22. august 2022