Min side Meld fra
Kontakt oss

Flom

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover.

Fredrikstad kommune forholder seg til analyser og oppdatering fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) når det gjelder flom. I tillegg gjennomføres det på våren rutinemessige oppgaver knyttet til å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet har fri passasje.

Statsforvalteren koordinerer

Statsforvalteren har ansvar for å koordinere de ulike ressursene i tilfelle en flom. Statsforvalteren, kommunen, NVE, Statens vegvesen, E-CO (kraftstasjonseier), Sivilforsvaret, Heimevernet og politiet har ulike roller og oppgaveri tilfelle av flom. 

Hvor stor blir vårflommen?

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover. Det er Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms som har størst sannsynlighet for stor vårflom.

Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. 1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt, i likhet med 1988. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells.

Viktige nyhetskilder

Norges vassdrags- og energidirektorat

www.varsom.no 

Sist oppdatert: 22. august 2022