Min side Meld fra
Kontakt oss

Kartlegging av snarveier

Når vi går eller sykler velger vi gjerne korteste vei, om det er mulig. Derfor er det viktig for kommunen å ta vare på snarveiene slik at flere kan gå eller sykle trygt og raskt til målet.


Barna går gjennom skogen på en trygg snarvei for å komme til skolen. 

Hvor er din snarvei?

En snarvei kan ha en stor betydning for deg som skal til barnehage, skole, fritidsaktiviteter, butikk eller arbeid. Mer gange og sykling vil også gi en viktig helsegevinst.

Nå ønsker vi å registrere alle små og store snarveier i Fredrikstad. Både de som allerede finnes og de du mener bør etableres.

Her kan du registrere snarveier 

Vet du om en snarvei som bør registreres? Klikk her for å registrere! 

Frist for registrering er 31. mars 2023.     

Alle snarveier som meldes inn blir lagt i et eget kart i kommunekartet. Kartverktøyet blir et informasjonskart som ikke er juridisk bindende. Oversikten over snarveiene vil bli et nyttig verktøy i arbeidet med å planlegge for en mer gå- og sykkelvennlig kommune. 

Hvorfor jobber vi med snarveier i Fredrikstad kommune?

Målet er å flere til å sykle, gå eller reise kollektivt, slik at personbiltrafikken ikke øker selv om byen vokser.

Vi ønsker å oppnå: 

  • Trygge skoleveier
  • Aktiv transport = helsegevinst
  • Redusere belastningen på vegnettet, og nå nullvekstmålet
  • Få ny innsikt om befolkningens bevegelsesmønster
  • Folk i Fredrikstad elsker å gå

Prosjektet kartlegging av snarveier ligger i planstrategien for Fredrikstad kommune 2021-2023, vedtatt i bystyret 18.06.2020.

Prosjektleder: Mariann Heimdal Gagnås

Om Aktive Fredrikstad 

Aktive Fredrikstad er et program hvor kommunen i partnerskap med samfunnets nøkkelaktører skal jobbe for å få mer aktivitet i befolkningen. I 2022 ble vi sertifisert som en Global Active City i tråd med ISO standard AWI26102. Ved å velge aktive transportmidler som sykkel, gange og kollektiv vil vi kunne oppnå mye hverdagsaktivitet. Derfor er snarveisprosjektet en viktig satsing hvor vi legger til rette for at flere kan reise aktivt til jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Sist oppdatert: 23. mars 2023