Min side Meld fra
Kontakt oss

Verneområder for sjøfugl

Fredrikstad og Hvaler er kystkommuner med mange friluftsinteresser i strandsonen og ute på sjøen derfor er det ferdselsforbud på, og i nærheten av, flere holmer og skjær fra 15. april. I perioder kan det være mye ulik ferdsel og dette kan skape forstyrrelser for vilt og livet i havet.

 

Vis hensyn for sjøfuglene
På våren og sommeren er fuglene spesielt sårbare på øyer, skjær og holmer. Kjøring med fritidsbåter nær disse områdene, samt ilandstiging, kan medføre at fuglene ikke får hekke i fred og at foreldrefuglene dermed forlater reiret. For å unngå dette, er det opprettet flere sjøfuglreservater og verneområder med forbud mot ferdsel i hekketiden.

 

Mange sjøfugl, herav flere måkearter, er i tilbakegang. Leveområdene til disse artene har blitt påvirket av areal- og klimaendringer, endret mattilgang og forstyrrelser fra mennesker. Det er derfor viktig at du har kunnskap om områdene du ferdes i på land eller til sjøs, for å gi fuglene mulighet til å hekke i fred.

På kartet under ser du hvilke områder som har perioder med ferdselsforbud i Fredrikstad og Hvaler kommuner:

 


Forbudet gjelder også ut i sjøen
Forbudet mot ferdsel gjelder de fleste steder også ut i sjøen. I praksis betyr dette at det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt eller lignende i en 50-metersone utenfor de aktuelle områdene.

Sist oppdatert: 30. april 2020