Min side Meld fra
Kontakt oss

Salamander

I Fredrikstad finner du fem av seks amfibiearter som lever i Norge. Vi har storsalamander, småsalamander, nordpadde, buttsnutefrosk og spissnutefrosk, men ikke damfrosk.
bilde

(Foto: Kjeld Henrik Ophus)

Storsalamander er på den norske rødlista i kategorien NT (nær truet). I Østfold er storsalamander nå helt forsvunnet fra Rygge, og er ikke påvist på Hvaler og i Rømskog. I løpet av de siste tiårene er det også registrert nedgang i antall lokaliteter i Fredrikstad. I dag finnes arten med sikkerhet på noen få lokaliteter i Borge, Onsøy og på Veum, hvor de fleste er i landbruksområder. I tillegg kommer Bjølstaddammen på Kråkerøy.

På oppdrag fra Fredrikstad kommune har Jørn Enger kartlagt storsalamander i Bjølstaddammen på Kråkerøy. I forbindelse med at det ble bygget ny betongdam og flomløp, ønsket kommunen en rapport som sa noe om kvaliteten på habitatet, antall storsalamander og forbedringsforslag til umiddelbare tiltak.

Rapporten kan du lese her.

Sist oppdatert: 04. mai 2022