Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag, setter opp kurs i løpet av året. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.

 

Målgruppe


Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Relevante lenker

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 01. august 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.