Byens bier

Vi trenger en sterk bestand av pollinerende insekter som bier og humler for å kunne produsere mat. Derfor gjøres det flere små og store tiltak både i Norge og i Europa. I Fredrikstad har vi etablert et samarbeid med birøktere om å sette ut bikuber i sentrum av byen, for å øke antallet bybier. I 2015 satte birøkterne Rune Johannessen og Gunnar S Larsen, som sammen utgjør den Gode Bie DA, ut til sammen 10 kuber innenfor sentrumsområdet. Erfaringen etter første sesong var positive, og prosjektet videreføres og utvides. Det er birøkterne som eier og drifter kubene, kommunen sørger for at det legges til rette for en hensiktsmessig og god drift. Ordningen evalueres hvert år.  

Hvor er bikubene? 

Hver vår settes det ut kuber på faste steder i sentrum. Disse stedene er Bjølstadjordet, FMV, Rådhustaket, Isegran, Cicignon og Gamlebyen.

Kubene settes ut før 17. mai og tas inn i løpet av juli, med unntak av de to kubene som står på rådhustaket. Ved å gå inn i kartet ser du hvor sesongens kuber er plassert. Ved å holde markøren over bie-ikonet i kartet, får du opp informasjon om det enkelte stedet. Her finner du også navnet på den birøkteren som eier bikuben og et telefonnummer som kan benyttes om noe uforutsett skulle skje. Vi anmoder byens innbyggere om å vise hensyn til biene og ikke gå for nærme bikubene.

 

Bilder

Honning fra byens bierRune og Gunnar på taket av rådhusetHonningkrukkerInformasjonsskilt om bieneBikuberBikuberRune og Gunnar

 

Flottere parker

Hensikten med «Byens bier» er todelt. Vi vil øke kjennskapen til viktigheten av at vi har pollinerende insekter, det er en forutsetning for at det produseres mat. Over 80 prosent av Europas plantevekster er avhengige av bier for å formere seg. Vi ønsker også å formidle informasjon om birøkt og at det kan produseres deilig honning med utgangspunkt i byens parker og villahager. En ekstra gevinst er at trær, blomster og busker blir enda frodigere og flottere når biene besøker dem.

Er byhonningen forurenset?

I følge ByBi prosjektet i København er honning fra bybier den aller reneste. Dette henger sammen med at parker og villahager i liten grad benytter plantevernmidler. Dessuten tar ikke bien opp i seg forurensingen fra trafikken som i neste omgang ville påvirket honningen.

Bier på taket

 

Europeiske byer vokser og de grønne lungene trues av nedbygging. Dermed blir takarealene stadig viktigere. Grønne tak med både blomster og bier bidrar til rekreasjon og viktig matproduksjon. Her hos oss i Fredrikstad har vi fortsatt godt med plass, men vi ønsket likevel å prøve birøkt på et av byens tak. Plasseringen falt på rådhustaket, rett ved klokketårnet. Det morsomme og kanskje mest overraskende er at biene fra disse kubene produserer mest honning av alle.

  

Kjøpe honning

Honningen som produseres fra Byens bier selges av birøkterne i Den Gode Bie DA. Ta kontakt med Rune Johannessen 91 32 48 11 eller Gunnar S Larsen 90 54 11 05 om du vil kjøpe honning. 

Norges Birøkterlag har lokallag over hele landet, ta gjerne kontakt med dem om du ønsker å lære mer om birøkt eller ønsker å komme i kontakt med en birøkter nær deg.

Sist oppdatert: 08. mars 2019
Kontaktinformasjon
Prosjektleder
Line Hansen Alsaker
Telefon
69 36 13 98
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
linals@fredrikstad.kommune.no

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.