Min side Meld fra
Kontakt oss

Leiepriser for idrettsanlegg

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022

Prisene gjelder primært for organiserte lag/foreninger/grupper, hjemmehørende i Fredrikstad kommune, som bedriver idrett og aktivitet. For disse gruppene er trening på hverdager (kl. 06.00 – 08.00 og kl. 15.00 – 22.00) og tildelt sesongtrening for barn/unge (til og med 20 år) gratis i driftssesongen.

Leie ut over anleggenes ordinære åpningstider, per time kr. 865
Gebyr for brudd på reglement/betingelser eller vilkår kr. 1 580

Kongstenhallen

Driftssesong uke 33 - 25

Trening

 • Idrettshallen – leie per bane 
 • Voksen, per time kr. 415
 • Barn, per time kr. 185
 • Student/honnør, per time kr. 180

Skoler
Skoleidrettsdag kommunal grunnskole (kl. 08-00 – 14.00) per dag kr. 4 215
Andre skoler enn grunnskolen kr 7 690.

Idrettsarrangement

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 560
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 250
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 4 155
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 4 155
 • Kamp elite (inntil 750 tilskuere) per gang kr. 5 275
 • Kamp elite (over 750 tilskuere) per gang kr. 7 615


Møterom

 • Møterom Hals, per time kr. 145
 • Møterom Frederik, per time kr. 195
 • Te-kjøkken, per time kr. 145
 • Garderober, per time kr. 190

Messer, konserter, utstillinger

 • Minimumsavgift per bane, per dag kr 6 390

Idrettshaller:

Driftssesong uke 33-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 415
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 185
 • Student/honnør, minimumsavgift per time kr. 185

Idrettsarrangement 

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 560
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 250
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 4 155
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 4 155

Møterom

 • Lite, per time kr. 170
 • Stort, per time kr. 225

Kiosk 

 • Liten, per gang kr. 295
 • Stor, per gang kr. 585

 

Aktivitetssaler:

Driftssesong uke 34-25

Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 20 år) i Fredrikstad kan leie aktivitetssalene gratis til trening og lavinntektsarrangement. Det samme gjelder for barnehager på dagtid i de salene det er ledig tid, samt i de idrettshallene som på dagtid fungerer som gymsaler for sin nærskole. Voksenkor og -korps som er medlem av et studieforbund får leie gratis på ukedager i tidsrommet kl. 17–22, jamfør voksenopplæringsloven.

Trening

 • Liten, voksen, per time kr. 175
 • Liten, barn, per time kr. 95
 • Liten, student, per time kr. 95
 • Stor, voksen, per time kr. 310
 • Stor, barn, per time kr. 160
 • Stor, student, per time kr. 160

Arrangement

 • Liten, voksen, per time kr. 240
 • Liten, barn, per time kr. 140
 • Liten, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 165
 • Liten, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 165
 • Stor, voksen, per time kr. 415
 • Stor, barn, per time kr. 210
 • Stor, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 920
 • Stor, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 920

 

Stjernehallen:

Driftssesong uke 33-13

Trening

 • Baneleie – idrettslag, voksen kr. 415
 • Baneleie – idrettslag, barn kr. 185

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 775
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 250
 • Kamp elite (inntil 1 000 tilskuere) per gang kr. 5 275
 • Kamp elite (over 1 000 tilskuere) per gang kr. 8 190
 • Skoleidrettsdag per time kr. 440

 

Sentralidrettsanlegget:

Driftssesong 15. april – 1. oktober

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 415
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 185

Idrettsarrangement

 • Skoleidrettsdag, per gang kr. 1 890
 • Hovedbane, voksen, per time kr. 560
 • Hovedbane, barn per time kr. 250
 • Friidrett arrangement, voksen, per time kr. 560
 • Friidrett arrangement, barn, per time kr. 250

Hovedbanen på Sentralidrettsanlegget benyttes kun til kamper.
  

Fredrikstad stadion:

Stenges ved snøfall.

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 415
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 185

  Idrettsarrangement
 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 1 150
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 250

 

Andre idrettsanlegg:

Østfoldhallen

 • Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00, per time kr. 1 580
 • Mandag - torsdag kl. 16.00 - 21.00, per time kr. 1 895
 • Mandag - torsdag kl. 21.00 - 23.00, per time kr. 1 580
 • Fredag kl. 16.00 - 22.00, per time kr. 1 580
 • Lørdag - søndag kl. 08.00 - 12.00, per time kr. 1 580
 • Lørdag - søndag kl. 12.00 - 21.00, per time kr. 1 900
 • Kamp med billettinntekter, per time kr. 2 320
 • Idrettsarrangement, per time kr. 2 110

Idrettsarrangement over en dag, etter avtale.
Andre arrangementer (ikke idrett), etter avtale.
 

Merkur 1 kunstgressbane

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 415
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 185

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 855
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 250

 

Grus og gressbaner:

Driftssesong 15. april – 1. oktober
Trening er gratis.

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 320
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 165
 • Heldagsarrangement idrett, voksen, per gang kr. 2 290
 • Heldagsarrangement idrett, barn, per gang kr. 2 290
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 2 865
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 2 865
 • Andre heldagsarrangement, voksen, minimum per gang kr. 3 145
 • Andre heldagsarrangement, barn, minimum per gang kr. 3 145
 • Leie til parkeringsformål med gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 2 100
 • Leie til parkeringsformål uten gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 530

 

 

Svømmehaller:

Driftssesong uke 36-31.mai

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 415
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 185
 • Svømmekurs, voksen, per time kr. 390
 • Svømmekurs, barn per time kr. 390

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 560
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 250
 • Arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 4 155
 • Arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 4 155
   

Svømmebasseng:

Driftssesong uke 34-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 415
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 185
 • Svømmekurs, per time kr. 390
   

4.1.1 Offentlig bad

Barn 0-3 år gratis, barn 3-18 år, student 18+ med studentbevis, honnør med bevis, vernepliktige soldater med bevis og veteraner med Forsvarets Veterankort.

Kongstenbadet svømmehall og friluftsbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 100
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 50
 • Enkeltbillett, student/honnør/soldat/veteraner, per gang kr. 70
 • Ikke badende svømmehall, per gang kr. 35
 • Kortavgift plastklippekort (ved førstegangskjøp eller når mistet) kr. 40
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 950
 • Klippekort 10 ganger, barn kr. 450
 • Klippekort 10 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 650
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 900
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 800
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 1 200
 • Klippekort 40 ganger, voksen kr. 2 800
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 400
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 200
 • Sesongkort svømmehall, voksen kr. 2 715
 • Sesongkort svømmehall, barn kr. 1 085
 • Sesongkort svømmehall, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 173
 • Sesongkort friluftsbadet, voksen kr. 3 270
 • Sesongkort friluftsbadet, barn kr. 1 960
 • Sesongkort friluftsbadet, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 715
 • Årskort, voksen kr. 4 245
 • Årskort, barn kr. 2 175
 • Årskort, student/honnør/soldat/veteran kr. 3 485


Gaustadbadet og Gressvikbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 65
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 45
 • Enkeltbillett, student/honnør, per gang kr. 45
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 600
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 000
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 600
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør kr. 600
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 000
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør kr. 1 000

  

Sist oppdatert: 28. januar 2022