Tilskudd til voksenopplæring

Fredrikstad kommune gir tilskudd til godkjente studieforbund for å støtte særlige voksenopplæringstiltak og målgrupper etter "Lov om voksenopplæring".

Vilkår

Studieforbund må være godkjent i henhold til voksenopplæringsloven § 5.

Tildelt beløp skal i sin helhet benyttes til voksen opplæring for særlige målgrupper.

Søknadsfrist

1. oktober

Søknadsskjema

Voksenopplæring-søknad om tilskudd til

Saksbehandling

Tildelingskriterier fremgår av "Retningslinjer for tildeling av tilskudd til studieforbund" vedtatt av Oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune 04.06.2015

Saksbehandlingstid ca 1 måned.

Lover og forskrifter

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 08. desember 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.