Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad

Tilskuddsfondet skal bidra til at et representativt utvalg av Fredrikstads kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiveres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Per 2024 er det ingen nye tilførte midler i fondet, og det kan ikke søkes om tilskudd. Når nye midler kommer til vil det bli opplyst på denne siden. 

Hva kan jeg søke om?

Tilskudd kan gis til bevaring av faste kulturminner og fartøy hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Vi vil prioritere fysiske tiltak som sikring, reparasjoner og istandsetting. Også tiltak knyttet til opplæring, informasjon, forskning og dokumentasjon som bidrar til bevaring kan komme i betraktning.

Vi vil vurdere det som positivt dersom tiltaket bidrar til styrking av håndverkskompetanse innen antikvarisk istandsetting, og dersom kulturminnet/kulturmiljøet er tilgjengelig eller synlig for allmennheten. Vi kan stille krav til den faglige gjennomføringen av prosjektet.

Du kan søke om inntil 70 % av prosjektets planlagte kostnad, maksimalt 100.000 kroner. Vi kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler.

Hvordan søke?

Du må sende en skriftlig søknad, og vi ønsker at du bruker Fredrikstad kommunes elektroniske søknadsskjema


Hva må søknaden inneholde?

I søknadsskjemaet finner du mer informasjon om hva søknaden må inneholde. Mer informasjon finner du også i retningslinjene for kulturminnefondet.

Søknadsfrist

1. november.

Kontakt

Kulturetaten i Fredrikstad kommune
Rita Astridsdotter Brudalen
ritbru@fredrikstad.kommune.no
Postadresse: Fredrikstad kommune,
Kulturseksjonen Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Sist oppdatert: 31. mai 2023