Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

 

Det er en forutsetning for tilskudd at tiltaket er åpent eller tilgjengelig for det allmenne publikum.

 

Søknader som innkommer etter frist vil ikke bli behandlet.

  

Retningslinjer til kunst og kulturtiltak

 

Kontaktperson

Martine Argentina Gjeterud Hasvold

marhas@fredrikstad.kommune.no

+4769306027


 

Sist oppdatert: 03. august 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.