Tilskudd til festivaler

Ordningen er for sjangerspesifikke og større festivaler som naturlig sorterer under kunst- og kulturfeltet. Stiftelser, enkeltgrupper, lag/foreninger og aksjeselskap kan søke. Arrangøren må ha vedtaksfestet ideelt formål og/eller at det kan ikke tas utbytte fra selskapet.

Ordningen kan gi tilskudd til gjennomføring av festivaler, og ikke til tilstøtende aktiviteter og tiltak. Det er en forutsetning for tilskudd at tiltaket er åpent eller tilgjengelig for det allmenne publikum og går over minst to dager. Festivalen må ha vært gjennomført minst en gang før den kan søke festivaltilskuddsordningen.

Nyetablerte festivaler innen kunst- og kulturfeltet kan søke kommunens tilskuddsordning for kunst- og kulturtiltak, som har frist 1. november. Bygdedager, byfester, markedsdager og tilsvarende vil normalt ikke kunne sortere inn under festivaltilskuddsordningen, men har anledning til å søke andre tilskuddsordninger i kommunen.

Søknadsfrist er 1. november 2020 og gjelder for festivaler som gjennomføres i 2021. Søknader som innkommer etter frist vil ikke bli behandlet. Vi oppfordrer alle søkere til å lese retningslinjene før det søkes.

Retningslinjer

Søknadsskjema

Sist oppdatert: 12. oktober 2018

Kontaktperson:

Martine Argentina Gjeterud Hasvold

marhas@fredrikstad.kommune.no

+4769306027

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.