Min side Meld fra
Kontakt oss

Ekstraordinær tilskuddsordning 2020

Formannskapet vedtok 26.03.20 en ny og midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet som skulle sikre utvikling og opprettholde aktivitet i Fredrikstads kunst- og kulturfelt under den pågående korona-pandemien. I denne første runden med ekstraordinær tilskuddsordning ble 0,9 millioner kroner fordelt med fortløpende saksbehandling gjennom våren 2020.

Retningslinjene var som følger:

Retningslinjer våren 2020


Andre runde

24.06.20 ble den ekstraordinære tilskuddsordningen vedtatt videreført med ytterligere 2 millioner kroner i potten. Retningslinjene for tilskuddsordningen ble justert med mål om å treffe kultursektoren enda bedre i en tid der koronapandemien legger begrensninger for kulturproduksjon og kulturformidling. I denne runden med ekstraordinær tilskuddsordning ble midlene fordelt av kultur- og miljøutvalget over to behandlingsrunder med søknadsfrister 10. august 2020 og 1. september 2020.

Retningslinjene var som følger:

Retningslinjer høsten 2020


Fordelinger 2020

Fordeling etter søknadsfrist 10. august 2020.

Fordeling etter søknadsfrist 1. september 2020.

Oversikt over fordelinger fra søknadsfrist våren 2020 kommer.

Sist oppdatert: 31. mars 2021