Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til humanitære lag og foreninger

Det tildeles tilskudd til humanitære lag eller foreninger fra Fredrikstad. Eksempler på tilskudd som går inn under denne ordningen, er tilskudd til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer/jubileer, egen annonsering eller sponsor-annonser, og er ikke et ordinært driftstilskudd.

Maksimal grense for tilskudd er kr. 10.000,- pr forening pr år.

Kriterier - retningslinjer:

  1. Dette tilskuddet gis kun til humanitære foreninger. Tilskudd skal gå til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer eller annonsering, og er ikke et ordinært driftstilskudd.
  2. Maksimal grense for tilskudd er kr. 10.000,- pr forening pr år.
  3. Tilskudd gis bare til lokalt organiserte foreninger i Fredrikstad.
  4. Det kreves skriftlig søknad med dokumentasjon av utgifter innen fristen 1. april gjeldende år.

Søknadsfrist 1. november 

Søk på søknadsskjema

Sist oppdatert: 31. mai 2023