Tilskudd til humanitære foreninger

Det tildeles tilskudd til humanitære lag eller foreninger fra Fredrikstad. Eksempler på tilskudd som går inn under denne ordningen, er tilskudd til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer/jubileer, egen annonsering eller sponsor-annonser, og er ikke et ordinært driftstilskudd.

Maksimal grense for tilskudd er 10.000,- per forening per år.

Kriterier:

  1. Dette tilskuddet gis kun til humanitære foreninger. Tilskudd skal gå til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer eller annonsering, og er ikke et ordinært driftstilskudd.
  2. Maksimal grense for tilskudd er kr 10.000,- per forening per år.
  3. Tilskudd gis bare til lokalt organiserte foreninger i Fredrikstad.
  4. Det kreves skriftlig søknad med dokumentasjon av utgifter innen fristen 1. april i gjeldende år.

 

Søknadsfrist 1. april. Bruk søknadsskjema:

Søknadsskjema

 

​Kontaktperson: Eivind Fjellstad

Kommunikasjonssjef, Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

 

Sist oppdatert: 28. februar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.