Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til humanitære foreninger

Det tildeles tilskudd til humanitære lag eller foreninger fra Fredrikstad. Eksempler på tilskudd som går inn under denne ordningen, er tilskudd til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer/jubileer, egen annonsering eller sponsor-annonser, og er ikke et ordinært driftstilskudd.

Maksimal grense for tilskudd er 10.000,- per forening per år.

Kriterier:

  1. Dette tilskuddet gis kun til humanitære foreninger. Tilskudd skal gå til spesielle tiltak knyttet til foreningens kjerneaktiviteter, markeringer eller annonsering, og er ikke et ordinært driftstilskudd.
  2. Maksimal grense for tilskudd er kr 10.000,- per forening per år.
  3. Tilskudd gis bare til lokalt organiserte foreninger i Fredrikstad.
  4. Det kreves skriftlig søknad med dokumentasjon av utgifter innen fristen 1. april i gjeldende år.

 

Søknadsfrist 1. april. Bruk søknadsskjema:

Søknadsskjema

 

​Kontaktperson:Charlotte Høyum

Stab for virksomhetsstyring og økonomi

 

Sist oppdatert: 28. februar 2017