Tilskudd til utlånsordning for tur- og fritidsutstyr

Koronapandemien har lagt begrensninger på reiseaktiviteten til befolkningen i Fredrikstad. For sommeren 2020 vil det for mange bety ferieopplevelser i Norge og lokal ferieavvikling i Fredrikstad.
Med bakgrunn i dette har Fredrikstad kommune etablert en midlertidig tilskuddsordning for å få til en utstyrsordning for tur- og fritidsutstyr i Fredrikstad. Tiltaket har som målsetting å tilrettelegge for at alle i Fredrikstad, med hovedfokus på barn og unge, skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, uansett bakgrunn, økonomi og ressurser.

Ønsket er å kunne etablere en utvidet utlånsentral som kan gi våre innbyggere mulighet til å låne utstyr slik at det blir enklere og morsommere med lokale ferieopplevelser for sommeren 2020.
Merk kort frist: Søknadsfrist: 10. juni 2020
Igangsettelse av låneordningen skal være senest 6. juli 2020.

Les retningslinjene nøye:
Retningslinjer for midlertidig tilskuddsordning for tur- og fritidsutstyr.pdf

Søk på elektronisk søknadsskjema:

Kontaktinformasjon

Bjørg Liljedal, 69 95 96 66 / 971 73 203
bjolil@fredrikstad.kommune.no
.

Sist oppdatert: 28. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.