Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov


A. Til forening/klubb
Som hovedregel gis det tilskudd til forening/klubb som bedriver aktivitet for personer med bistandsbehov, på lik linje med idrettsforeninger for øvrig.

B. Til enkeltpersoner
Enkeltpersoner som er avhengig av ledsager, kan søke tilskudd til deltakelse i idrettskonkurranser og dekning av kostnader i forbindelse med reise og opphold. Størrelsen på tilskuddet vurderes på grunnlag av søknad og budsjett.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrettsformål.pdf

Søknad sendes: Fredrikstad kommune, Etat aktive liv, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad. Eller på e-post: aktiveliv@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 20. september 2018