Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov

Hvem kan få tilskudd?

Forening eller klubb

Som hovedregel gis det tilskudd til forening/klubb som bedriver aktivitet for personer med bistandsbehov, på lik linje med idrettsforeninger for øvrig.

Enkeltpersoner

Enkeltpersoner som er avhengig av ledsager, kan søke tilskudd til deltakelse i idrettskonkurranser og dekning av kostnader i forbindelse med reise og opphold. Størrelsen på tilskuddet vurderes på grunnlag av søknad og budsjett.

Søknad

Søknaden sendes

Sist oppdatert: 01. juni 2023