Min side Meld fra
Kontakt oss

Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og nye idrettsanlegg og bygg

Hva kan du søke om?

​Det kan søkes om tilskudd til leiekostnader i forhold til idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som eier egne anlegg kan søke om tilskudd for vedlikehold og rehabilitering samt etablering av nye idrettsanlegg.

Mer informasjon om retningslinjene

Etat aktive liv har fokus på en rettferdig fordeling av tilskudd til lag og foreninger og med spesiell vekt på tilbud for barn, unge og folkehelse. Tilskudd gis idrettsforeninger tilsluttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt forbund for idrett. ​Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet.

  • A: Leiekostnader i idrettsanlegg og bygg som leies og disponeres  av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Søknad vurderes på grunn av siste års regnskap. Leiekontrakt må fremlegges ved søknad.
  • B: Vedlikehold, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg som eies/driftes av idrettsorganisasjoner.*
  • C: Nye idrettsanlegg og bygg.*

*Det er en forutsetning at planer for rehabilitering/ombygging og bygging av nye anlegg som tilfredsstiller kravene til spillemidler også søker om dette. ​Løst utstyr det kan søkes om under ordningen Spillemidler til utstyr gjennom idrettens eget særforbund, favner ikke innunder denne tilskuddsordningen. ​

Rapportering

Viktig: Det skal skrives rapport ved prosjektets ferdigstillelse. Det gis ikke nytt tilskudd før rapport fremlegges. 

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. april hvert år.

Kontaktinformasjon

Bjørg Liljedal, 69 95 96 66/971 73 203, postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 04. februar 2020