Min side Meld fra
Kontakt oss

Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag

Driftstilskudd er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter, materiell til vanlig drift etc., men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener trengs best.

Tilskudd gis til idrettsforeinger tilsluttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt forbund for idrett. Søknad om driftstilskudd skal bare fremmes av hovedforeningen. Undergrupper har kke anledning til å sende egen søknad. Tilskudd gis etter antal medlemmer under 19 år. Medlemskontingenten for medlemmer må være minimum kr 200,- pr. år. Driftstilskudd gis primært til foreninger, evt. grupper i foreninger som ikke benytter kommunale anlegg (re. ordning med gratis trening for barn og ungdom).

Søknadsfrist: 1. april
 

 

Kontaktperson

Jadranka Selimovic, servicekonsulent

jase@fredrikstad.kommune.no 

Sist oppdatert: 03. august 2017
Kontakt
Jadranka Selimovic
Telefon
69 30 60 00
Besøksadresse
Nygaardsgata 16
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
jase@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart