Min side Meld fra
Kontakt oss

Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag

Hva er driftstilskudd?

Driftstilskudd er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter, materiell til vanlig drift etc., men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener trengs best.

Hvem kan søke?

Tilskudd gis til idrettsforeninger tilsluttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt forbund for idrett. Søknad om driftstilskudd skal bare fremmes av hovedforeningen. Undergrupper har ikke anledning til å sende egen søknad. Tilskudd gis etter antal medlemmer under 19 år. Medlemskontingenten for medlemmer må være minimum kr 200,- pr. år. Driftstilskudd gis primært til foreninger, evt. grupper i foreninger som ikke benytter kommunale anlegg (re. ordning med gratis trening for barn og ungdom).

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. april hvert år. 

 
Sist oppdatert: 31. mai 2023