Min side Meld fra
Kontakt oss

Stipend gjennom Fredrikstad kommunes utdanningslegat

Fredrikstad kommunes utdanningslegat har søknadsfrist 01.10.2023 for unge bosatt i Fredrikstad mellom 18-23 år som tar høyere utdannelse.

Opplysninger som gis i skjemaet vil bli behandlet konfidensielt fra Fredrikstad kommunes side.

Retningslinjer

 1. 9/10 av foregående års renteavkastning for Fredrikstad kommunes utdanningslegat utdeles av styret for Fredrikstad kommunes utdanningslegat som stipend til personer hjemmehørende eller ansatt i Fredrikstad kommune, til utdanning/etterutdanning utover videregående skoles nivå.

 2. Innen midten av september måned hvert år skal det ved kunngjøring i lokalavisene gjøres kjent at søknad om stipend gjennom Fredrikstad kommunes utdanningslegat skal sendes til Seksjon for omsorg og sosiale tjenester innen 1. oktober.

 3. Stipend kan ytes til personer hjemmehørende i Fredrikstad kommune som tar utdanning/etterutdanning utover videregående skoles nivå med omfang minimum tre årsstudium, 180 studiepoeng.
  Stipendet tildeles 1. års studenter i alderen 18-23 år, og tildeles kun en gang til samme person.
  Det må foreligge bekreftelse fra studiestedet på opptak og at studiet er påbegynt ved utdanningsinstitusjonen, samt opplysninger om studiets studiepoeng.
  Søknad skrives på fastsatt skjema vedlagt nødvendige attester. Såfremt stipendiaten ikke fullfører studiet, kan Styret for Fredrikstad kommunes utdanningslegat i spesielle tilfeller kreve stipendiet helt eller delvis tilbakebetalt.

 4. Stipendet kan ytes til personer ansatt i Fredrikstad kommune som tar videreutdanning eller etterutdanning utover videregående skoles nivå med omfang minimum et helårsstudium (60 studiepoeng.)
  Stipendet tildeles kun en gang til samme person. Det må foreligge bekreftelse fra studiestedet på opptak og at studiet er påbegynt ved utdanningsinstitusjonen, samt opplysninger om studiets studiepoeng.
  Utdanningen skal ha relevans til jobben og anbefales av virksomhetsleder/nærmeste overordnede.
  Søknad og virksomhetsleders anbefaling skrives på fastsatt skjema.

 5. Styret for Fredrikstad kommunes utdanningslegat vurderer hvert år hvor mye som skal tildeles beboere og hvor mye som skal tildeles ansatte.

 6. Utbetaling av stipendet finner sted ved slutten av kalenderåret.
Sist oppdatert: 06. september 2023