Spleiselag - Tilskudd til aktiviteter og tiltak på Holmen

Kort om tilskuddet

«Spleiselag» er en prøveordning på Holmen i 2020, som skal gjøre det lettere for innbyggere og lokale organisasjoner å gjennomføre prosjekter som kommer innbyggerne til gode. Målet med tilskuddsordningen er å støtte engasjement, aktivitet og kreativitet på Holmen. Kommunen bidrar med en pengesum, mot at lokalsamfunnet bidrar gjennom arbeidskraft, materialer, profesjonelle tjenester eller penger.
Det er satt av kr 200 000 til spleiselag i 2020. Hvert prosjekt kan søke inntil kr 25 000.

 

Dette støtter vi

For å motta støtte må prosjektet møte disse kriteriene:

 • Prosjektet må utvikles og gjennomføres av de som bor eller jobber på Holmen
 • Prosjektet må ha som mål å skape en forbedring i nærmiljøet
 • Arrangement skal være gratis og åpne for alle
 • Prosjektet skal gjennomføres senest 2 måneder etter mottatt støtte
 • Lokalsamfunnet skal bidra med egenandel (se eget avsnitt)
 • Prosjektet skal gjennomføres på Holmen, eller i umiddelbar nærhet (se kart under)

Hvem kan søke?

 • Grupper av innbyggere
 • Lag
 • Foreninger
 • Organisasjoner
 • Næringsaktører
 • Offentlige virksomheter

Alle søkergrupper må være åpne og inkluderende, aktivt engasjere ulike medlemmer av lokalsamfunnet, og først og fremst bestå av mennesker som bor eller jobber på Holmen.

Vi støtter ikke kommersielle, religiøse eller politiske formål. Organisasjoner utenfor Holmen kan ikke søke.

Kart over Holmen

Egenandel

Kjernen av denne ordningen er lokalsamfunnets bidrag til spleiselaget. De som mottar støtte må gå inn med egenandel i form av arbeidsinnsats, profesjonelle tjenester, penger, eller utstyr og materiale.

 • En betydelig del av egenandelen skal komme fra lokalsamfunnet hvor prosjektet skal gjennomføres
 • Egenandelen må være mist halvparten av bidraget (1/2 egenandel = 1 bidrag)
 • Ressurser i Fredrikstad kommune, som ansattes tid, bruk av kommunale bygg osv, kvalifiserer ikke som egenandel
 • Personer eller organisasjoner som betales med tilskuddsmidler, kan heller ikke gjelde som egenandel

Egenandel kan være:

Arbeidsinnsats – Personer kan bidra med sin arbeidsinnsats i prosjektet på ulike måter: gjennom deltagelse i arbeidsgrupper og planlegging, gjennom deltakelse på arrangementer, gjennom å promotere prosjektet, osv. Arbeidsinnsatsen blir vurdert til 300 kr timen. Arbeidsinnsatsen kan regnes fra søknaden sendes.

Donere profesjonelle tjenester – Profesjonelle tjenesteytere kan donere tjenester som er relevante inn i prosjektet, til deres vanlige timespris, maks kr 1000. Denne formen for egenandel må bekreftes av giver i søknaden.

Kontanter – kontanter fra privatpersoner, næringsaktører, eller andre tilskuddsordninger kan brukes som egenandel.

Materialer eller utstyr – Alt utstyr vurderes til innkjøpspris eller leiepris. Denne formen for egenandel må bekreftes av giver i søknaden.

Søknadsprosess

 1. Les retningslinjer og søknadsskjema
 2. Ring en av kontaktpersonene for ordningen (se nedenfor) for å gå igjennom
  a. retningslinjer og kriterier for ordningen
  b. den elektroniske søknadsprosessen
  c. beskrivelse av prosjektet
 3. Ferdigstill og send inn søknad elektronisk
 4. Kommunen svarer så fort som mulig, og innen to uker

Etter at du har sendt søknaden

1. Motta bekreftelse
Vi sender deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Mangler det informasjon i søknaden, vil du også få beskjed om dette.
2. Behandling av søknaden
Søknadene behandles så fort som mulig, og innen to uker. Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering.
3. Vedtak fattes
Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed.


Rapportering og utbetaling

Utbetaling skjer når søknaden er godkjent. Etter at prosjektet er gjennomført skal prosjektansvarlig rapportere til kommunen. Rapporteringen består av en beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet, bilder av kvitteringer og bilder fra prosjektet. Eventuelle ubrukte midler må tilbakebetales.

Kontaktinformasjon

Sara Linnea Hovden, Bærekraftig samfunnsutvikling Tlf: +4769305661

Edel Pavlic, Bærektaftig samfunnsutvikling, Tlf: +4769305622

Epost: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 11. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.