Min side Meld fra
Kontakt oss

Spillemidler kulturbygg og arenaer

Spillemidler til kulturarenaer - Midlertidig stans i nye søknader

Viken fylkeskommune har innført to års midlertidig stans i nye søknader for spillemidler til kulturarenaer Fylkesrådet i Viken har vedtatt at det ikke utlyses nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022.  

Det betyr at det ikke blir mulighet for å sende inn nye søknader i år eller neste år. Det kan likevel søkes om midler til prosjektet ditt når ordningen åpner for nye søknader igjen, om to år. Ingen gode prosjekter skal gå glipp av midler på bakgrunn av denne pausen.

 • Det innebærer at nye søkere ikke vil kunne sende inn søknad i 2021 og i 2022.  
 • Søknader som var inne til behandling i Viken fylkeskommune i søknadsrunden for 2020 kan søke på vanlig måte.
 • Kommunene behandler de søknadene som kan sendes inn på vanlig måte.  
 • Spillemidlene blir fordelt til prosjekter på vanlig måte, så snart fylkeskommunen mottar rammetilskuddet fra staten. (Mellom juni og september).  
 • Aktuelle prosjekter som realiseres nå vil kunne søke i etterkant. Ingen gode prosjekter skal gå glipp av midler på grunn av dette. Det kan være lurt å forberede vedlegg til en søknad uansett, slik at en har all dokumentasjon når en går i gang med søknaden høsten 2022/vinteren 2023.
 • Det vil komme nye retningslinjer for ordningen høsten 2022. 
 • Mer informasjon vil bli å finne på Viken fylkeskommunes nettsider.

 

Gode råd

 • Ta tidlig kontakt med Kulturetaten i kommunen for å drøfte ditt prosjekt.
 • Ha en grovskisse av prosjektet med enkle tegninger og en foreløpig finansiering på plass tidlig. 
 • Planlegg tidsperspektivet og avklar styrevedtak.
 • Ha ryddighet i anleggsregnskapet fra dag 1.

 

Regnskap og revisjon

Følgende regnskap- og revisjonskrav stilles til søkeren:

 • Eget anleggsregnskap adskilt fra øvrig regnskap. Skal være sammenlignbart med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Egen regnskapsfører
 • Dokumentasjon av alle inn– og utbetalinger over egen konto
 • Anlegget skal ferdigattesteres av kommunens kulturetat og kommunerevisor skal utarbeide revisjonsberetning før utbetaling av tildelt tilskudd Godkjent regnskap med revisjonsberetning danner grunnlag for å søke om momskompensasjon. Se www.momskompensasjon.no

Kontakt

Kulturetaten i Fredrikstad kommune
Kristine Czynski
postmottak@fredrikstad.kommune.no
Postadresse: Fredrikstad kommune,
Kulturseksjonen Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Sist oppdatert: 12. februar 2021