Min side Meld fra
Kontakt oss

Lokalsamfunnsfondet

Fondet skal gi lokalsamfunnsutvalg, lag og foreninger tilskudd til lokalt samarbeid. Dette kan
være både sosiale eller fysiske tiltak.

Kommuneplanen og kommunens øvrige planverk er førende for fondets prioriteringer.

Vilkår

  • Tilskudd kan gis til tiltak i Fredrikstad kommune.
  • Søknaden fremmes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.
  • Søkeren må bestå av en eller flere lag/foreninger registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, eller være et lokalsamfunnsutvalg.
  • Om søker ikke er et lokalsamfunnsutvalg, ber vi deg/dere orientere lokalsamfunnsutvalget i det området tiltaket finner sted. 
  • Søkeren må arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende.
  • Søkeren må ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet.
  • Hele eller deler av prosjektet må baseres på frivillig innsats/dugnad.
  • Søker  legge ved milepælsplan og budsjett som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Du kan også legge ved andre dokumenter som bekreftelser, avtaler og informasjon som du mener er viktig. Disse dokumentene er det lurt å ha klart i god tid før søknadsfristen.

Retningslinjer for lokalsamfunnsfondet.pdf

Ta kontakt om du lurer på noe.

Neste søknadsfrist er ikke avklart.

Kontaktperson

Vegard Stavne Anda, telefon 69 30 56 36 / 924 30 121
postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 31. mai 2023