Lokalsamfunnsfondet

Fondets formål er større engasjement i lokalsamfunnet. Fondet skal samtidig bidra til en god samfunnsutvikling på tvers av alder, sosial - eller kulturell bakgrunn. Det kan være tiltak som fremmer inkludering, sysselsetting, folkehelse, bekjempelse av fattigdom, ensomhet, stigmatisering o.l.

Fondet skal gi lokalsamfunn, lag og foreninger støtte til lokalt samarbeid. Det kan være sosiale eller fysiske tiltak. Det viktige er aktiv deltakelse, nettverksbygging og etablering av møteplasser. Gjennom frivillighet er målet et inkluderende samfunn med plass for alle.

 

Vilkår

  • Tilskudd kan gis til tiltak i Fredrikstad kommune.
  • Søknaden fremmes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.
  • Søkeren må bestå av en eller flere lag/foreninger registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, eller være et lokalsamfunnsutvalg.
  • Om søker ikke er et lokalsamfunnsutvalg, ber vi deg/dere ta kontakt med lokalsamfunnsutvalget i det området tiltaket finner sted, og legger ved en bekreftelse på at lokalsamfunnsutvalget støtter søknaden/tiltaket.
  • Søkeren må arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende.
  • Søkeren må ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet.
  • Hele eller deler av prosjektet må baseres på frivillig innsats/dugnad.
  • Søker  legge ved milepelsplan og budsjett som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Du kan også legge ved andre dokumenter som bekreftelser, avtaler og informasjon som du mener er viktig. Disse dokumentene er det lurt å ha klart i god tid før søknadsfristen.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra lokalsamfunnsfondet (.pdf)

Ta kontakt om du lurer på noe.

Neste søknadsfrist er ikke avklart.

Søknadsskjema:

Kontaktperson

Vegard Stavne Anda, telefon 69 30 56 36 / 924 30 121
postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 23. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.