Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som drifter tilbud innen helse- og velferdsområdet i Fredrikstad. Målgruppe for tilbudene er befolkningen i Fredrikstad kommune.

Frivillige organisasjoner skal være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Ideelle organisasjoner skal ikke videreformidle fortjeneste; overskuddet brukes i tråd med organisasjonens hovedformål som ikke skal være av kommersiell art.

Formål

Helse- og velferdsutvalget vil gjennom tilskuddsordningen bidra til kvalitet og mangfold i tilbud i regi av frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og velferdsområdet. Tilskuddsordningen skal stimulere til nytenking og utvikling av samhandling mellom organisasjonene og kommunen i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier. 

Kriterier

Ordningen reguleres av «Retningslinjer for tildeling av helse- og velferdstilskudd for frivillige og ideelle organisasjoner».

Retningslinjer

I søknadsbehandlingen vurderes søknadene opp mot følgende kriterier:

  • Søknadens beskrivelse av mål, målgruppe, realistisk fremdriftsplan og budsjett.
  • Organisasjonens grad av mestring, inkludering og styring etter demokratiske prinsipper i sitt arbeid.
  • Organisasjonens grad av samarbeid med kommunen og/eller andre organisasjoner om tilbud.
  • Organisasjonens kompetanse og erfaring på området, samt eventuell grad av måloppnåelse dersom organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere.
  • Tilbudet er tilpasset de målgrupper som er omfattet av kommunens vedtatte mål og strategier i gjeldende planer på helse- og velferdsområdet.
  • Tilbudet fremmer sosialt fellesskap/forebygger ensomhet eller,
  • bidrar til økt grad av egenmestring og deltakelse eller,
  • styrker aktivitetstilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Praktiske opplysninger

Frist for å søke om tilskudd er 1. november.

Elektronisk søknadsskjema må benyttes.

Alle søknadene som oppfyller kriteriene i retningslinjen blir behandlet i Helse- og velferdsutvalget på årets første møte.

Tilskuddet bevilges på bakgrunn av de aktiviteter og mål som framkommer i søknaden.

Søk her

Søknadsskjema

Tips: Les igjennom retningslinjen før du søker. Husk at det er en nedre grense for støttebeløp på kroner 50.000,-

Sist oppdatert: 28. juli 2022
Kontaktperson
Anders Hans Tangen
Telefon
69 30 68 51 / 970 90 703
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Nygaardsgata 16,
1606 Fredrikstad 
E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart