Legat til sosiale formål

Legat til sosiale formål fordeler årlig legatmidler etter legatets statutter. Legatet ønsker å bidra med støtte til sosiale aktiviteter som gjennomføres for legates målgrupper. 

Det kan søkes hele året, men legatstyret foretar kun en årlig tildeling. Søknadsfrist er 1. november.

Kriterier

Legatet kan gis til:

  1. Frivillige lag og foreninger i Fredrikstad kommune som primært arbeider med eldre og funksjonshemmede.
  2. Frivillige lag og foreninger i Fredrikstad kommune som arbeider med særskilte tiltak for barn og unge. 

Elektronisk søknad må inneholde hvilket formål legatmidlene skal benyttes til, samt søknadsbeløp.

 

Søknadsskjema

Kontaktperson:

Kine Holmstrøm, telefon 69 30 56 91
postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 24. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.