Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd, legat, stipend

Generelle tips til tilskuddsordninger i Norge

Tilskudd til kultur Neste søknadsfrist Søk her
Driftstilskudd til lag- og foreninger som driver kulturarbeid 1. april

 Søk

Arbeidsstipend for visuelle kunstnere Utdeles 2025 Søk

Tilskudd til kunst- og kultur (arrangementstilskudd)

1. april  Søk
Fredrikstad kommunes kulturstipend 1. november  Søk
Kong Frederiks Hederspris 1. november Meld inn
Foreløpig interessemelding for søknad om spillemidler til kulturbygg og arenaer 20. januar Meld inn
Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad 30. september  Søk

Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet

1. november  Søk
Tilskudd til unge miljøer innen kulturnæring

løpende
1. november

Søk
Legat for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse

løpende

 Søk
Tilskudd til aktiviteter på Isegran løpende  
     
Tilskudd til idrett    
Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag  1. april   Søk
Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og
nye idrettsanlegg og bygg
 1. april   Søk

Spillemidler

 1. november   Søk
Startstilskudd - idrett  1. april   Søk
      
Fredrikstad kommunes idretts-stipend  1. november   Søk
Mesterskapsvinnere  kontinuerlig Meld inn
Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov    
     
Tilskudd til oppvekst, lokalsamfunn, helse og inkludering    
Lokalsamfunnsfondet Ikke avklart   Søk
Tilskudd til integreringsarbeid  1. mars   Søk
Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet  1. november   Søk
Bufdirs tilskudd til inkludering av barn og unge  desember   Søk
Legat til sosiale formål  1. november   Søk
Lokale prosjekt mot barnefattigdom  1. november   Søk
     
 Andre tilskudd    
Tilskudd til humanitære lag og foreninger 1. november  Søk
Tilskudd til voksenopplæring 1. oktober  Søk
Rapporteringsskjema-Tilskudd  løpende  Søk

 

 

Sist oppdatert: 01. juni 2023