Tilskudd, legat, stipend

Tilskudd til kultur Neste søknadsfrist Søk her
Driftstilskudd til lag- og foreninger som driver kulturarbeid 1. april  Søk
Tilskudd til kunst- og kultur (arrangementstilskudd) 1. november  Søk
Fredrikstad kommunes kulturstipend 1. november  Søk
Kong Frederiks Hederspris 1. november  Meld inn
Spillemidler kulturbygg og arenaer 15. desember  Søk
Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad 1. november  Søk
Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet 1. november  Søk
Midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet 10. august og
1. september
 Søk
     
Tilskudd til idrett    
Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag  1. april   Søk
Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og
nye idrettsanlegg og bygg
 1. april   Søk
Spillemidler 1. november Søk
Startstilskudd - idrett  1. april   Søk
Tilskudd til idrett- og sportseventer  1. april   Søk
Fredrikstad kommunes idrettstipend  1. november   Søk
Mesterskapsvinnere  kontinuerlig Meld inn
Tilskudd til utlånsordning (midlertidig)  10. juni  Søk
     
Tilskudd til oppvekst, lokalsamfunn, helse og inkludering    
Lokalsamfunnsfondet  1. april   Søk
Tilskudd til integreringsarbeid  1. mars   Søk
Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet  1.november   Søk
Bufdirs tilskudd til møteplasser for barn og ungdom 10. desember   Søk
Bufdirs tilskudd for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 10. desember   Søk
Legat til sosiale formål  1. november   Søk
Lokale prosjekt mot barnefattigdom  1. april   Søk
Tilskudd til lokale humanitære foreninger  1. april   Søk
Spleiselag - Tilskudd til aktiviteter og tiltak på Holmen  løpende    Søk
     
 Andre tilskudd    
Tilskudd til voksenopplæring  1. oktober   Søk
Rapporteringsskjema-Tilskudd  løpende  Send inn

 

 

Sist oppdatert: 03. august 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?