Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd, legat, stipend

Søknader som kommer inn etter søknadsfrist er gått ut vil som hovedregel ikke behandles. 

Tilskudd til kultur Neste søknadsfrist Søk her
Driftstilskudd til lag- og foreninger som driver kulturarbeid 1. april

 Søk

Arbeidsstipend for visuelle kunstnere 1. april Søk

Tilskudd til kunst- og kultur (arrangementstilskudd)

1. november  Søk
Fredrikstad kommunes kulturstipend 1. november  Søk
Kong Frederiks Hederspris 1. november Meld inn
Foreløpig interessemelding for søknad om spillemidler til kulturbygg og arenaer 20. januar Meld inn
Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad 1. november  Søk

Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet

1. november  Søk
Legat for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse

løpende

 Søk
Tilskudd til aktiviteter på Isegran løpende  
     
Tilskudd til idrett    
Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag  1. april   Søk
Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og
nye idrettsanlegg og bygg
 1. april   Søk

Spillemidler

 1. november   Søk
Startstilskudd - idrett  1. april   Søk
      
Fredrikstad kommunes idretts-stipend  1. november   Søk
Mesterskapsvinnere  kontinuerlig Meld inn
Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov    
     
Tilskudd til oppvekst, lokalsamfunn, helse og inkludering    
Lokalsamfunnsfondet  Ikke avklart   Søk
Tilskudd til integreringsarbeid  1. mars   Søk
Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet  1. november   Søk
Bufdirs tilskudd til inkludering av barn og unge  desember   Søk
Legat til sosiale formål  1. november   Søk
Lokale prosjekt mot barnefattigdom  1. november  
     
 Andre tilskudd    
Tilskudd til humanitære lag og foreninger 1. november Søk
Stipend gjennom Fredrikstad kommunes utdanningslegat 1. oktober Søk
Tilskudd til voksenopplæring 1. oktober Søk
Midler til sommeraktiviteter for barn og unge 3. april Søk
     
Rapporteringsskjema tilskudd    
Rapporteringsskjema-Tilskudd løpende Gå til skjema

 

 

Sist oppdatert: 21. mai 2024