Min side Meld fra
Kontakt oss

Kunst i offentlig rom

Fredrikstad kommune har egne retningslinjer for kunst i offentlig rom. Disse  skal bidra til at profesjonell samtidskunst preger og forbedrer Fredrikstad kommunes offentlige bygg og uterom. 

Ved nybygg, tilbygg eller ombygging av; barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner, kulturbygg, idrettsbygg, samfunnshus, kirkebygg og administrasjonsbygg skal det avsettes midler til kunst. Avsetningen til bygg beregnes som 1-2 prosent, avhengig av byggets representativitet. Avsetning til plasser, torg, kaier, grøntanlegg og friområder beregnes som 1 -2 prosent av brutto investeringsramme for prosjektet. Les mer i retningslinjene

Her kan du se Fredrikstads kunstskatter. 

Arne Stangebyes samlinger

Fotografier, tegninger, malerier og grafiske trykk med motiver fra Fredrikstad og Gamlebyen. Samlingen ble testamentert til Fredrikstad by av Arne Stangebye (1893-1973) etter hans død. Les mer på lokalhistoriewiki.no

Kunsten i Rådhusparken

Utsmykningen i Lykkebergparken ble gjort i forbindelse med åpningen av rådhuset i 2002. Les mer om de ulike verkene.

Kunstprosjekt i Lislebyhallen

Kunst i Lislebyhallen

Lisebyhallen er utsmykket med verket Rise and Shine. Les mer om verket Rise and Shine.pdf

Kunstprosjekt ved Østsiden sykehjem

Fredrikstad kommunes nye sykehjem på Østsiden skal være et av tre demenssentra i kommunen. Fredrikstad kommune har utarbeidet en helhetlig plan for kunst i hele anlegget. Se informasjon om verkene og kunstnerne Østsiden_sykehjem_kunstprosjekter.pdf

Østsiden_sykehjem_fase2

Kunstprosjekt ved Borge ungdomsskole

 

Kapsler - seks enkeltskulpturer i stål. Skulpturene er mellom 4,5 og 6 meter høye og består av to komponenter, ben og kropp. Kroppen har en intrikat struktur og ornamentikk, der også lys inngår som en komponent. Kapselen brukes som et formelement. Kapselen kan referere til et fartøy for tidsreiser eller til frøkapsler og kongler

Kunstprosjekt ved Kiæråsen barnehage

Bilde av kunsprosjektet Tetris 

«Tetris» – Kunstner  Bjørn-Kowalski Hansen

Kunstprosjektet består av 7 ulike betongskulpturer som har lånt form fra det kjente spillet TETRIS. Betongelementene har ulike farger, diameteren er 50cm x 50 cmx 50 cm. Kunstprosjektet var ferdig i 2012.

Kunstprosjekt ved Vestbygda ungdomsskole

Kunstner: Stefan Törner

Kunstprosjektet ble utlyst som en åpen prekvalifisering hvor det innkom forslag fra 40 kunstnere. Av dem ble tre kunstnere invitert til en lukket konkurranse. Den valgte kunstneren ble Stefan Törner. Overordnet ide for kunstprosjektet: «Kunstkomiteen har valgt glassveggen mot sør og veggarealer i 1. etasje i vrimmelområdet som aktuelt for kunst. Dette fordi glassveggen er godt synlig fra ut- og innsiden, og vil være med på å gi skolen et helt eget uttrykk. Komiteen ønsker kunst som kan engasjere ungdomsskoleelevene enten gjennom å ha læringsverdi og kunne brukes i undervisningsøyemed, eller ved å reflektere/kommentere/beskrive/symbolisere ungdommens hormoner og dets endringer i  tidsperioden 13-16 år og de utfordringer denne tiden bringer med seg. En synlig og nærværende kunst er overordnet mål».

Kunstprosjekt ved Kongstenhallen, innendørsbasseng

Kunstnere: Espen Handegård, Laila Kongevold og Stefan Christiansen.

Endeveggene i svømmehallen er brukt til å lage et grafisk mønster med stålskiver som reflekterer lyset. Tema er vann og bevegelse, inspirert av fiskestimer.

Kunstverket har en historisk forankring i Kongsten og handler ikke utelukkende om minste motstands vei gjennom vannet. En viktig del av utstillingen ble svømmemedaljen som er lagt for å hedre kommandant Nils Christian Fredrik Hals. Ved å overgi seg uten kamp reddet han mye av Kongsten Fort, gamlebyen og menneskene som levde der, men han mistet sin ære. Kunstverket består også av en interaktiv del som går ut på at alle som ønsker det kan motta en svømmemedalje ved å svømme 1814 meter med en spesialdesignet hatt av skomakeren og kunstneren Elisabeth Thorsen.

Kunstprosjekt utenfor Blå Grotte

"Blue pool" (2011) - kunstner: Michael O’Donnell

Dette kunstverket er nå flyttet og oppbevares med den hensikt å montere det innendørs når Blå Grotte oppgraderes. 

Denne utsmykkingen tar utgangspunkt i Fredrikstads kinematiske historie fra 1912 til 2002, som utspilte seg på de fire kinoene som omslutter utsmykkingsområdet ved inngangen til Blå Grotte.

Blue Pool består av en rekke konsentriske blå ringer under en horisontal glassplate, som endrer sekvens i forhold til ukedagene. Disse sekvensene relaterer direkte til innledningsmusikken, som spilte idet lyset ble dempet og filmtitlene begynte å rulle, til de følgende filmene:

”The Jazz Singer” 31. januar 1930 Den siste filmen vist på Verdenspeilet: ”Music in my Heart” 8. april 1940 Den første filmen vist på Blå Grotte: “Familien på Borgen” 15. oktober 1938 Den siste filmen vist på Blå Grotte: ”Livvakterna” 6. februar 2002 Den først filmen vist på Speilet: ”A Patch of Blue” september 1966 Den siste filmen vist på Speilet: ”K-Pax” 6. februar 2002 Den første filmen vist på Fredrikstad kino: ”Monsters Inc.” 8. februar

 

Kunstprosjekt på Trosvik skole

FRED
Sjiraffen FRED ligger og strekker sin hals mot himmelen og skuer sørover fra skolegården. Det er et ungt og uskyldig dyr som vekker omtanke og fredfulle følelser.

Sjiraffen er det dyret i verden med størst hjerte. Den symboliserer motet til å stikke frem halsen og bruke sitt store hjerte, uttrykke det som er sant for seg og lytte til den andre med empati, det vil si uten å kritisere og bedømme. Sjiraffen symboliserer klarsynthet, balanse, beskyttelse og god evne til personlig vekst. Med sin lange hals som strekker seg til himmelen er sjiraffen også et symbol på fremtiden og evnen til å nå langt.

 

 

Kunstprosjekt Foten

Kunstner: Karoline Sætre

Kunstner Karoline Sætre ble valgt ut blant 12 søkere. Hun er uteksaminert fra Kunstakademiet i Trondheim og bor for tiden i Malmø. Hennes kunstneriske fokus ligger på samspillet mellom tekst og bilde og hvordan språk kan brukes som form og teknikk. I dette kunstprosjektet beveget hun seg  i landskapet rundt lokasjonen, observerte, tok notater som igjen ble bearbeidet til ferdig tekst som ble brukt i utsmykningen. Tekstene er frest ut i trykkimpregnerte terrassebord, og som vinyltekst på vinduene.


Skupturstopp: I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet

(Foto: Walter Schøffthaler)

Kunstner: Jaume Plensa

Fredrikstad har, gjennom prosjektet Skulturstopp, fått skulpturen I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet av kunstneren Jaume Plensa i gave Sparebankstiftelsen DNB.  Verket står på Phønixbrygga, bak biblioteket. Les mer om verket

Kunstnerisk utsmykkinger på Dampskipsbrygga

Tittel: Undringssteiner
Kunstner: Christian Sunde

 Utsmykkingen består av til sammen 22 sirkulære arbeider i massiv akryl/ PMMA, «lyssteiner», som er plassert spredt ut innenfor et bestemt område på Dampskipsbrygga. Lyssteinene ligger som små runde lysende felt nedfelt i bakken og i samme overflate med smågatestein og brostein, som utgjør det nye dekke på plassen. Kunstverkene varierer i størrelser fra 60 cm og ned til 20 cm i diameter. Steinene er alle preget i overflaten av enkle lett lesbare sorte symbollignende motiver. Inspirasjonen til disse er hentet fra maritime symboler, miljøer og gjenstander i stor grad lokalt fra Fredrikstad og Dampskipsbrygga. Det være seg pullerter langs bryggekanten, jernbånd som forbinder bryggestein, rekkene med trepåler langs Glomma, kartutsnitt og karttegn fra den nære skjærgård, krengning og dybdesymboler ved lasting og lossing, kompass-symboler, Dampskipsbrygga skrevet i morse og mer.

 

Kunstnerisk utsmykking ved Gressvik ungdomsskole

Tittel: Time and Space, Reflected 2019
Kunstnere: Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell

«Time and Space, Reflected» er utført som en kunstnerisk utsmykning av nybygget for Gressvik ungdomsskole, Fredrikstad i 2019, og er et stedsspesifikt kunstverk som undersøker tanker om tid og rom. Verket hekter seg på et klassisk bilde av skolebygget med en klokke oppunder takmønet, og er en rommessig speiling av det store uret på det såkalte «klokkebygget» vis-à-vis skolens nybygg.

Speilrelieffet er i sin helhet utført i aluminium og består av en helsveiset, pulverlakkert aluminiums-«kropp» med pålimte flater av SigniColor fasadeplater i høyglanset, polyesterbelagt aluminium.

Disse relieffene til Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell er blant duoens signaturverk. Etter å ha laget det første speilverket i 2011 har de funnet veien inn i private og offentlige samlinger over hele verden.

Tanken om verdensbildet har alltid vært et sentralt tema i duoens arbeid – et tema som muligens aldri har virket mer relevant enn akkurat nå. Tanken om å utfordre betrakteren med et arbeid som manipulerer og forvrenger virkeligheten i sanntid – direkte og mekanisk – er blant de mest interessante kvalitetene i disse verkene.

 

Kunstprosjekt Rolvsøy barnehage

Rolvsøy barnehage.jpg

Kunstner: Irene Nordli

Barnehagen vil ha fokus på identitet i forhold til kulturarv. Kunstplassen skal ha funksjon som et vennested, et sted å gå til om en ikke har noen å leke med for å signalisere til voksne og andre barn at en gjerne vil bli inkludert. Stedet skal føles trygt, inviterende, gi trøst samtidig som det skal gi positive følelser. Stedet vil også bli brukt som samlingssted i grupper hvor kunsten kan være utgangspunkt for fortellinger, undring og refleksjon. En sosial møteplass som gir fellesskapsfølelse, glede og oppfordrer til samspill.


Kunstner Irene Nordli ble valgt til å utføre kunsten basert på sine fabeldyr. Mange av hennes skulpturer er hybrider mellom mennesker, dyr og fantasifigurer.

 

Kunstprosjekt Helsparken Onsøyheimen 

Kulturbyrået Mesén ved Kristine Wessel og Tiril Flom har vært engasjert som kunstkonsulenter for kunstoppdrag ved nye helseparken som er bygget under arkitektledelse av Common Ground ved Cristoph von Mach.

Kunstprosjektet på Helseparken er det største i sitt slag i Fredrikstad kommune, med et budsjett på 3,6 millioner og syv kunstnere involvert, som alle har laget kunstverk med inspirasjon fra menneskene, naturen og omgivelsene i Onsøy. Flere av kunstnerne er lokale.

Les mer om alle verkene og kunstnerne her. 

• Abel Sawe – Moderskipet
• Ingrid Aarvik Berge – Skinnerflo
• Håkon Anton Fagerås – Høyt oppe – langt ned
• Gunn Harbitz – Kapsel
• Cathrine Kullberg – Hjemsted og videre
• Jens Stegger Ledaal – Ufullkommen
• Birthe Marie Løveid – Vekst i miljø

I tillegg til disse verkene er nærmere 40 verk fra kunstsamlingen fra gamle Onsøyheimen tatt med og stilt ut i den nye helseparken. Mange av disse er restaurerte og omrammet.

Kunstvandring ledet av kurator Kristine K. Wessel
"Moderskipet" av Abel Sawe
Alle som var tilstede på kunståpningen samlet foran inngangen til Helseparken Onsøyheimen
Kristine Wessel overrekker blomster til kunstnerne under åpningen av kunsten på Helseparken Onsøyheimen
Christine Kullbergs verk "Hjemsted og videre" som troner 20 meter over bakken på utsiden av helseparken
Gunn Hartbitz' verk i stein heter "Kapsel"
"Vekst i miljø" var opprinnelig en vannskulptur som Birthe Marie Løveid laget i 1982. Nå har den fått ny plass foran inngangen til helseparken.
"Skinnerflo" er inspirert av landskapet og fuglene i Onsøy. Den ungen kunstneren Ingrid Aarvik Berge har laget verkene i ulltekstil.
"Høyt oppe - langt ned" er to skulpturer av en mann og en kvinne plassert ved inngangen av helseparken. Kunstneren Håkon Anton Fagerås vil vise hverdagsmenneskene.
Jens Stegger Ledaals "Ufullkommen" er hans første verk i stein, og de sekskantede formene er typisk for hans arbeid.

 

Kunstprosjekt Lunde skole

Kulturbyrået Mesén ved Ingrid Økland er engasjert som kunstkonsulent for kunstoppdrag ved nye Lunde skole, Kråkerøy. Prosjektet har byggestart sommeren/høsten 2022. og arkitekt er Alberto Juarez ved Altiplan. Kunstkomiteen har konstituert seg og består av Erik Skauen, leder, Aina Kittelsen, prosjektleder, Ann-Heidi Jensen, brukerrepresentant. Kulturetaten ved Inger Anne K. Storli er sekretær for komiteen.

Arena Fredrikstad og Frederik II vgs.

I forbindelse med investeringsprosjektet Arena Fredrikstad og ny videregående skole, Frederik II er det opprettet en felles kunstkomite med medlemmer fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
Kunstkonsulentene Randi Bull Hansen og Marit Haugen er engasjert.

Kunstgave til kommunen fra Tulla Eleison 

Tittel: Dampveivals 
Kunstner: Tulla Eleison

Fredrikstad kommune ble overrakt kunstverket «Dampveivals» fredag 11. november 2022. Kunstverket er laget i forbindelse med Østfold Kunstnersenter sitt 20-års jubileum i 2021, og er en gave til kommunen. Det er plassert hos Teknisk drift i Tomteveien.

Da Østfold kunstnersenter fylte 10 år i 2001 bestemte en gruppe av Fredrikstads kunstnere seg for å lage et felles prosjekt i hagen utenfor Fergestedsveien 5.

Kunstnerne laget hvert sitt tresnitt på store MDF plater, la på papir og lot en virkelig dampveivals kjøre over platene og trykke det lange bildet på noen titalls meter.

Da kunstnersenterets 20 års jubileum stod for tur hadde Tulla Elieson flyttet sitt keramikkverksted fra Vaterland til NTP. Her hadde hun i flere år blitt eksponert for fabrikkens industriprodukter, og lett gjennom fabrikkens gamle lagre og funnet rester etter fabrikkens tidligere produksjon. Her fant hun blant annet bokstaver og tall for hus og blokker, deler til sikringsskap, armatur, isolatorer i alle slags størrelser og utallige andre små produktene som hadde vært produsert en gang.

Viktigst i dag er imidlertid «tønnene», eller de store runde sylinderne som er brukt i «dampveivalsen». Ideen om å lage nettopp en dampveivals kom av kunstsenterets nye jubileum, inspirert av fellesprosjektet ti år tidligere. Dampveivalsen skulle kunne trykke en tekst, så motoren er fylt med bokstaver.

Innkjøp av samtidskunst

Les mer om kommunens innkjøp av samtidskunst

 

 

Sist oppdatert: 10. november 2021