Kulturhistoriske blå skilt

I 2015 ble det for første gang iverksatt oppheng av ti historiske blå skilt i Fredrikstad på bestilling av Legatet for Fredrikstad By's Vel. Åtte av ti objekter ble skiltet etter mal fra Oslo By's Vel. Legatet har som mål å støtte allmennyttige tiltak i Fredrikstad og byens forskjønnelse.

Legatet for Fredrikstad By's Vel ønsker en videreføring av ti nye blå historiske skilt i 2016. Kulturetaten er koordinator for legatet og samarbeider med en fagruppe bestående av byantikvaren, Fredrikstad museum og lokalhistoriker Trond Egil Svandal.

I anledning byjubileum i 2017 sees de kulturhistoriske blå skiltene som en del av en større og sammensatt byvandringsløype i Fredrikstad sentrum som er under utvikling.

Plassering

De blå merkene i kartet indikerer hvor kulturhistoriske blå skilt er plassert.

Sist oppdatert: 01. juli 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.